Visa allt om Svenska Stålbyggen ETA AB
Visa allt om Svenska Stålbyggen ETA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 931 3 277 2 858 2 484 4 443 2 822 2 936 2 363 1 432 327
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 325 1 425 1 031 1 291 1 193 1 223 1 442 948 106 -16
Resultat efter finansnetto 1 162 1 233 757 1 008 868 913 1 188 612 -284 -313
Årets resultat 711 766 472 591 484 675 875 528 -284 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 129 13 921 14 585 10 422 10 958 10 876 11 376 11 875 12 374 5 979
Omsättningstillgångar 1 096 1 049 299 2 508 1 856 2 904 439 185 1 488 674
Tillgångar 14 225 14 970 14 884 12 931 12 814 13 780 11 815 12 060 13 862 6 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 664 2 953 2 187 3 025 2 434 1 950 1 275 400 108 392
Obeskattade reserver 1 110 860 610 460 210 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 523 10 193 10 933 8 350 8 950 8 050 9 250 10 650 11 600 5 844
Kortfristiga skulder 929 964 1 154 1 096 1 220 3 780 1 290 1 010 2 154 418
Skulder och eget kapital 14 225 14 970 14 884 12 931 12 814 13 780 11 815 12 060 13 862 6 653
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 931 3 277 2 858 2 484 4 443 2 822 2 936 2 363 1 432 327
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 117 2 237 1 816 1 827 1 758 1 722 1 941 1 447 395 166
Nettoomsättningförändring -10,56% 14,66% 15,06% -44,09% 57,44% -3,88% 24,25% 65,01% 337,92% -%
Du Pont-modellen 9,31% 9,52% 6,93% 9,98% 9,36% 8,90% 12,20% 7,86% 0,79% -0,24%
Vinstmarginal 45,21% 43,48% 36,07% 51,97% 26,99% 43,44% 49,11% 40,12% 7,61% -4,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,26% 28,70% 0,61%
Rörelsekapital/omsättning 5,70% 2,59% -29,92% 56,84% 14,31% -31,04% -28,99% -34,91% -46,51% 78,29%
Soliditet 24,81% 24,21% 17,89% 26,17% 20,20% 14,15% 10,79% 3,32% 0,78% 5,89%
Kassalikviditet 117,98% 108,82% 25,91% 228,83% 152,13% 76,83% 34,03% 18,32% 69,08% 161,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...