Visa allt om Medvind Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -22 -10 -10 -23 -8 -14 -8 -11 -7
Resultat efter finansnetto 395 15 911 6 492 1 690 2 976 6 685 1 345 1 352 1 179 794
Årets resultat 308 15 735 6 492 1 690 2 976 6 685 1 345 1 352 1 179 794
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 806 0 4 050 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Omsättningstillgångar 526 19 987 6 212 1 706 2 466 4 442 52 322 330 341
Tillgångar 18 333 19 987 10 262 5 706 6 466 8 442 4 052 4 322 4 330 4 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 109 19 800 10 252 5 706 6 466 8 442 4 052 4 322 4 330 4 341
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 223 186 10 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 18 333 19 987 10 262 5 706 6 466 8 442 4 052 4 322 4 330 4 341
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 7 000 2 000 0 1 701 2 000 3 400 1 530 1 360 1 360 1 190
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -33 -22 -10 -10 -23 -8 -14 -8 -11 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,78% 99,06% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 235,87% 10 745,70% 62 120,00% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...