Visa allt om Danneviks Handel AB
Visa allt om Danneviks Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 344 36 111 29 739 21 530 21 820 22 165 21 853 22 325 20 803 21 355
Övrig omsättning 202 323 11 304 9 16 30 37 16 14
Rörelseresultat (EBIT) -25 117 180 93 205 205 193 320 360 622
Resultat efter finansnetto -29 124 183 116 229 210 202 420 418 632
Årets resultat 1 68 103 146 123 176 243 299 297 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 77 585 563 579 592 603 614 591 606
Omsättningstillgångar 6 173 5 679 5 658 3 306 3 311 3 365 3 097 3 525 4 653 2 302
Tillgångar 6 239 5 757 6 243 3 870 3 890 3 956 3 700 4 139 5 244 2 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 386 385 418 414 367 419 483 540 615 618
Obeskattade reserver 231 266 232 184 271 212 243 373 373 373
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 622 5 106 5 594 3 272 3 251 3 325 2 974 3 226 4 256 1 916
Skulder och eget kapital 6 239 5 757 6 243 3 870 3 890 3 956 3 700 4 139 5 244 2 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 851 788 556 460 690 780 780 828 812 785
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 882 3 947 3 074 2 159 1 886 1 809 1 726 1 682 1 675 1 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 699 1 571 1 183 716 758 746 682 764 854 926
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 100 175 240 300 374 300
Omsättning 36 546 36 434 29 750 21 834 21 829 22 181 21 883 22 362 20 819 21 369
Nyckeltal
Antal anställda 15 13 10 7 7 7 8 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 423 2 778 2 974 3 076 3 117 3 166 2 732 2 481 2 080 2 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 486 481 476 476 476 399 364 334 319
Rörelseresultat, EBITDA -14 118 180 93 218 217 208 335 374 636
Nettoomsättningförändring 0,65% 21,43% 38,13% -1,33% -1,56% 1,43% -2,11% 7,32% -2,58% -%
Du Pont-modellen -0,38% 2,15% 2,93% 3,02% 5,89% 5,33% 5,49% 10,17% 8,03% 21,98%
Vinstmarginal -0,07% 0,34% 0,62% 0,54% 1,05% 0,95% 0,93% 1,89% 2,02% 2,99%
Bruttovinstmarginal 47,47% 46,78% 47,06% 45,62% 45,86% 45,49% 44,71% 44,13% 44,27% 44,14%
Rörelsekapital/omsättning 1,52% 1,59% 0,22% 0,16% 0,27% 0,18% 0,56% 1,34% 1,91% 1,81%
Soliditet 9,07% 10,29% 9,59% 14,20% 14,57% 14,54% 17,89% 19,54% 16,85% 30,50%
Kassalikviditet 92,24% 91,75% 80,89% 84,84% 85,30% 85,14% 86,68% 88,81% 90,72% 79,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...