Visa allt om ULNO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 154 392 145 186 138 633 132 471 114 308 101 484 96 530 92 115 79 694 52 839
Övrig omsättning 2 771 1 578 1 579 1 496 1 666 2 026 414 332 356 258
Rörelseresultat (EBIT) 4 434 -505 -3 339 751 844 883 1 116 2 986 6 567 1 994
Resultat efter finansnetto 4 427 -518 -3 303 841 904 882 1 085 3 167 6 692 2 003
Årets resultat 3 881 -466 -2 069 247 410 663 862 2 209 4 757 1 298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 558 6 719 7 024 7 653 7 531 5 182 4 894 4 653 3 541 2 718
Omsättningstillgångar 27 188 22 621 20 763 23 742 19 531 20 880 21 055 25 385 19 317 10 154
Tillgångar 33 746 29 340 27 787 31 395 27 062 26 062 25 949 30 038 22 858 12 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 246 4 365 4 831 6 900 6 653 6 243 5 579 6 717 6 508 1 751
Obeskattade reserver 0 0 0 1 234 825 519 568 733 639 571
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0
Kortfristiga skulder 25 500 24 975 22 956 23 261 19 584 19 300 19 802 20 588 15 711 10 550
Skulder och eget kapital 33 746 29 340 27 787 31 395 27 062 26 062 25 949 30 038 22 858 12 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 320 1 601 1 936 728 747 891 573 447 550 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 59 930 56 824 52 952 49 705 42 409 35 554 33 542 31 027 25 209 18 070
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 449 23 150 22 094 19 883 17 049 14 334 13 404 11 715 10 455 7 630
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0
Omsättning 157 163 146 764 140 212 133 967 115 974 103 510 96 944 92 447 80 050 53 097
Nyckeltal
Antal anställda 157 139 149 142 125 111 108 107 97 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) 983 1 045 930 933 914 914 894 861 822 839
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 592 522 276 486 457 437 402 371 413
Rörelseresultat, EBITDA 7 176 2 059 -738 71 807 3 003 2 865 3 003 4 571 7 742 2 722
Nettoomsättningförändring 6,34% 4,73% 4,65% 15,89% 12,64% 5,13% 4,79% 15,59% 50,82% -%
Du Pont-modellen 13,15% -1,69% -11,88% 2,70% 3,35% 3,39% 4,37% 10,57% 29,34% 15,65%
Vinstmarginal 2,88% -0,34% -2,38% 0,64% 0,79% 0,87% 1,18% 3,45% 8,41% 3,81%
Bruttovinstmarginal 86,20% 85,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,09% -1,62% -1,58% 0,36% -0,05% 1,56% 1,30% 5,21% 4,52% -0,75%
Soliditet 24,44% 14,88% 17,39% 24,87% 26,83% 25,42% 23,11% 24,12% 30,48% 16,80%
Kassalikviditet 106,62% 90,51% 90,45% 102,07% 99,73% 108,19% 106,33% 123,30% 122,95% 96,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...