Visa allt om CA Real Estate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 57 922 41 829 20 770 20 498 19 359 16 892 17 519 15 301 13 812 5 911
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 28 368 18 588 9 801 10 223 7 462 7 801 9 477 6 212 6 183 1 255
Resultat efter finansnetto 38 313 -14 719 3 125 3 690 -407 636 1 735 -3 958 -6 921 1 857
Årets resultat 4 982 -255 9 827 -7 032 162 -3 105 1 651 -4 396 -1 392 1 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 268 582 982 245 829 237 847 232 957 228 714 201 869 214 544 178 902 167 262
Omsättningstillgångar 30 190 28 199 9 083 4 046 2 692 2 548 5 277 10 194 5 355 6 849
Tillgångar 827 458 611 180 254 911 241 893 235 649 231 262 207 146 224 738 184 257 174 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 695 12 713 12 968 2 525 9 886 9 774 14 112 13 719 12 129 13 521
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72
Avsättningar (tkr) 2 917 3 471 2 447 2 138 2 018 1 548 996 799 493 170
Långfristiga skulder 483 228 376 349 143 713 141 132 149 279 148 214 134 593 144 976 121 051 33 497
Kortfristiga skulder 323 618 218 647 95 784 96 098 74 466 71 654 57 373 65 172 50 512 126 851
Skulder och eget kapital 827 458 611 180 254 911 241 893 235 649 231 262 207 146 224 738 184 257 174 111
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 922 41 829 20 770 20 498 19 359 16 892 17 519 15 301 13 812 5 911
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 33 487 22 155 11 528 11 948 9 191 9 261 10 964 7 485 7 337 1 868
Nettoomsättningförändring 38,47% 101,39% 1,33% 5,88% 14,60% -3,58% 14,50% 10,78% 133,67% -%
Du Pont-modellen 6,68% 5,75% 3,84% 4,23% 3,27% 3,48% 4,69% 2,88% 3,42% 2,75%
Vinstmarginal 95,47% 84,07% 47,19% 49,92% 39,86% 47,66% 55,41% 42,33% 45,66% 81,12%
Bruttovinstmarginal 59,91% 55,35% 53,44% 57,03% 45,03% 54,23% 56,73% 48,72% 54,94% 39,11%
Rörelsekapital/omsättning -506,59% -455,30% -417,43% -449,08% -370,75% -409,10% -297,37% -359,31% -326,94% -2 030,15%
Soliditet 2,14% 2,08% 5,09% 1,04% 4,20% 4,25% 6,84% 6,13% 6,61% 7,80%
Kassalikviditet 9,33% 12,90% 9,48% 4,21% 3,62% 3,56% 9,20% 15,64% 10,60% 5,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...