Visa allt om Spray i Värnamo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 067 2 238 2 390 2 724 2 349 2 541 2 452 2 545 2 357 2 077
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -8 -85 80 -213 81 116 93 99 59
Resultat efter finansnetto 4 -8 -84 80 -213 80 115 87 89 48
Årets resultat 4 -8 -68 64 -88 63 42 2 71 21
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 19 15 37 60 94 140 170 188 217
Omsättningstillgångar 328 332 463 575 448 521 434 336 398 309
Tillgångar 343 351 478 611 508 615 575 506 586 526
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 114 122 190 127 214 151 110 178 107
Obeskattade reserver 0 0 0 16 0 125 133 80 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 24 59 140
Kortfristiga skulder 224 236 356 404 382 275 290 293 349 265
Skulder och eget kapital 343 351 478 611 508 615 575 506 586 526
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 271 283 243 433 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 839 864 880 1 058 8 967 711 591 675 397 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 301 321 375 378 301 226 235 277 290 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Omsättning 2 067 2 238 2 390 2 724 2 349 2 541 2 452 2 545 2 357 2 077
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 689 746 797 681 587 635 613 636 589 519
Personalkostnader per anställd (tkr) 391 414 419 377 337 317 291 318 298 253
Rörelseresultat, EBITDA 8 8 -64 103 -179 128 160 133 138 97
Nettoomsättningförändring -7,64% -6,36% -12,26% 15,96% -7,56% 3,63% -3,65% 7,98% 13,48% -%
Du Pont-modellen 1,17% -2,28% -17,57% 13,09% -41,93% 13,17% 20,17% 18,38% 16,89% 11,22%
Vinstmarginal 0,19% -0,36% -3,51% 2,94% -9,07% 3,19% 4,73% 3,65% 4,20% 2,84%
Bruttovinstmarginal 79,54% 79,54% 72,51% 79,48% 75,14% 75,68% 75,45% 74,73% 75,14% 78,67%
Rörelsekapital/omsättning 5,03% 4,29% 4,48% 6,28% 2,81% 9,68% 5,87% 1,69% 2,08% 2,12%
Soliditet 34,69% 32,48% 25,52% 33,03% 25,00% 49,78% 42,91% 33,12% 30,38% 22,26%
Kassalikviditet 56,70% 60,59% 75,00% 60,89% 33,25% 80,73% 60,34% 43,69% 67,62% 53,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...