Visa allt om Kårlandagården AB
Visa allt om Kårlandagården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 760 7 857 7 701 6 914 6 701 6 036 5 950 5 413 4 729 4 482
Övrig omsättning - - - 41 - - 91 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 553 1 010 1 320 1 109 851 556 741 617 580 540
Resultat efter finansnetto 536 968 1 224 998 695 416 640 494 417 488
Årets resultat 2 48 780 918 660 403 336 397 208 86
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 957 487 4 583 4 863 4 793 5 098 5 351 5 377 3 220 3 092
Omsättningstillgångar 1 492 2 538 1 649 1 132 1 321 980 1 010 982 751 604
Tillgångar 2 449 3 025 6 232 5 995 6 114 6 078 6 361 6 359 3 970 3 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 897 1 628 1 749 1 490 1 231 827 792 394 187
Obeskattade reserver 152 128 100 103 89 116 108 157 147 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 78 2 790 3 093 3 141 3 249 3 525 3 886 2 548 2 536
Kortfristiga skulder 1 371 1 923 1 714 1 050 1 394 1 482 1 901 1 525 880 889
Skulder och eget kapital 2 449 3 025 6 232 5 995 6 114 6 078 6 361 6 359 3 970 3 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 815 765 650 672 631 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 546 2 579 3 005 2 642 1 693 1 505 1 909 1 447 1 471 1 755
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 308 1 170 1 371 1 234 1 219 1 158 1 039 1 022 901 878
Utdelning till aktieägare 0 0 779 900 660 400 0 300 0 0
Omsättning 7 760 7 857 7 701 6 955 6 701 6 036 6 041 5 413 4 729 4 482
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 6 6 6 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 970 982 963 864 1 117 1 006 992 902 788 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 471 547 488 633 577 559 531 508 411
Rörelseresultat, EBITDA 716 1 067 1 599 1 356 1 118 842 977 804 692 662
Nettoomsättningförändring -1,23% 2,03% 11,38% 3,18% 11,02% 1,45% 9,92% 14,46% 5,51% -%
Du Pont-modellen 22,58% 33,39% 21,20% 18,57% 14,00% 9,15% 11,65% 9,75% 14,76% 14,64%
Vinstmarginal 7,13% 12,85% 17,15% 16,10% 12,77% 9,21% 12,45% 11,45% 12,39% 12,07%
Bruttovinstmarginal 97,19% 97,14% 97,07% 97,02% 97,24% 96,74% 97,13% 96,75% 96,60% 99,15%
Rörelsekapital/omsättning 1,56% 7,83% -0,84% 1,19% -1,09% -8,32% -14,97% -10,03% -2,73% -6,36%
Soliditet 41,55% 32,95% 27,37% 30,44% 25,44% 21,66% 14,25% 14,23% 12,59% 6,72%
Kassalikviditet 108,83% 131,98% 96,21% 107,81% 94,76% 66,13% 53,13% 64,39% 85,34% 67,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...