Visa allt om Solna bygg & inomhusklimat AB
Visa allt om Solna bygg & inomhusklimat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 37 259 0 0 0 0 0 1 342 4 982 920
Övrig omsättning 52 - 7 6 - 2 - 39 - -
Rörelseresultat (EBIT) -137 38 -4 6 0 1 -2 -117 157 47
Resultat efter finansnetto -139 38 -4 5 -1 0 -3 -125 127 44
Årets resultat -139 29 -5 5 -1 0 -3 -125 87 21
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 0 0 0 0 0 0 0 5 32
Omsättningstillgångar 28 176 91 85 86 90 107 128 1 016 428
Tillgångar 178 176 91 85 86 90 107 128 1 020 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 108 79 83 78 80 79 83 208 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 26 1 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 41 11 1 8 11 27 46 813 338
Skulder och eget kapital 178 176 91 85 86 90 107 128 1 020 459
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 107 311 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 134 19 0 0 0 0 0 221 1 638 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 3 7 0 0 0 0 152 646 93
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 259 7 6 0 2 0 1 381 4 982 920
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 0 0 0 0 0 3 10 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 37 130 - - - - - 447 498 920
Personalkostnader per anställd (tkr) 94 11 - - - - - 151 265 387
Rörelseresultat, EBITDA -137 38 -4 6 0 1 -2 -117 159 53
Nettoomsättningförändring -85,71% -% -% -% -% -% -100,00% -73,06% 441,52% -%
Du Pont-modellen -76,97% 21,59% -% -% -% -% -% -89,84% 15,39% 10,24%
Vinstmarginal -370,27% 14,67% -% -% -% -% -% -8,57% 3,15% 5,11%
Bruttovinstmarginal 62,16% 61,78% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,05% 52,12% -% -% -% -% -% 6,11% 4,07% 9,78%
Soliditet 56,18% 61,36% 86,81% 97,65% 90,70% 88,89% 73,83% 64,84% 20,39% 26,36%
Kassalikviditet 350,00% 409,76% 827,27% 8 500,00% 1 075,00% 818,18% 396,30% 278,26% 124,97% 126,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...