Visa allt om Rentevent Stockholm AB
Visa allt om Rentevent Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 504 8 884 9 069 8 131 7 643 7 243 5 877 4 978 3 889 3 204
Övrig omsättning 3 - - - 65 55 27 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 320 157 -251 120 -88 230 16 -205 399 199
Resultat efter finansnetto 310 125 -280 84 -120 217 -17 -217 383 185
Årets resultat 197 125 -241 18 -72 132 -17 -57 189 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 139 198 283 405 578 263 375 536 525 643
Omsättningstillgångar 2 443 1 679 1 378 1 837 1 552 1 674 1 152 1 253 1 161 1 095
Tillgångar 2 582 1 877 1 662 2 241 2 130 1 936 1 527 1 788 1 685 1 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 528 331 206 447 429 621 609 746 843 794
Obeskattade reserver 68 0 0 38 0 48 0 0 157 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 162 347 376 568 0 0 63 50 156
Kortfristiga skulder 1 986 1 384 1 109 1 381 1 133 1 268 918 979 636 736
Skulder och eget kapital 2 582 1 877 1 662 2 241 2 130 1 936 1 527 1 788 1 685 1 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 713 650 655 625 450 636 481 492
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 161 3 347 2 348 2 060 1 843 1 537 1 411 787 404 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 166 1 197 1 115 960 770 703 662 472 261 225
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 120 120 120 39 90
Omsättning 9 507 8 884 9 069 8 131 7 708 7 298 5 904 4 978 3 889 3 204
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 8 8 7 7 7 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 056 1 111 1 134 1 016 1 092 1 035 840 996 972 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 581 547 476 483 424 372 392 281 345
Rörelseresultat, EBITDA 379 242 -130 293 160 343 177 25 624 474
Nettoomsättningförändring 6,98% -2,04% 11,54% 6,38% 5,52% 23,24% 18,06% 28,00% 21,38% -%
Du Pont-modellen 12,63% 8,47% -14,98% 5,53% -4,04% 11,88% 1,11% -11,35% 24,21% 11,62%
Vinstmarginal 3,43% 1,79% -2,75% 1,53% -1,13% 3,18% 0,29% -4,08% 10,49% 6,30%
Bruttovinstmarginal 67,43% 71,72% 64,74% 68,90% 66,91% 64,01% 70,34% 62,41% 67,45% 77,43%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 3,32% 2,97% 5,61% 5,48% 5,61% 3,98% 5,50% 13,50% 11,20%
Soliditet 22,50% 17,63% 12,39% 21,20% 20,14% 33,90% 39,88% 41,72% 56,74% 47,84%
Kassalikviditet 123,01% 121,32% 124,26% 133,02% 136,98% 132,02% 125,49% 127,99% 182,55% 148,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...