Visa allt om Tandläkargruppen i Eslöv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 17 211 13 760 14 295 13 389 12 999 11 923 9 966 7 862 7 894 7 472
Övrig omsättning - 43 56 - 115 - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 278 4 385 4 027 5 296 5 626 2 117 1 955 2 448 1 010 1 657
Resultat efter finansnetto 5 276 4 382 4 131 5 341 5 667 2 208 1 985 2 483 1 048 1 671
Årets resultat 4 081 3 364 3 051 4 014 4 124 1 587 1 243 1 713 551 1 162
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 226 2 854 3 197 5 330 4 889 5 292 4 333 2 864 3 035 1 026
Omsättningstillgångar 3 954 2 926 4 750 2 493 2 326 2 901 1 813 1 749 1 749 2 359
Tillgångar 8 180 5 780 7 948 7 823 7 216 8 194 6 146 4 613 4 784 3 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 000 4 448 3 884 4 833 4 819 4 095 3 308 2 865 1 512 1 550
Obeskattade reserver 179 179 179 566 989 932 891 645 555 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 002 1 153 3 885 2 424 1 408 3 167 1 947 1 103 2 717 1 554
Skulder och eget kapital 8 180 5 780 7 948 7 823 7 216 8 194 6 146 4 613 4 784 3 386
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 975 2 736 2 185 894 1 469 1 210
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 1 674 760 0 599 -
Löner till övriga anställda 4 158 3 738 2 969 2 757 1 175 1 654 1 013 999 866 885
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 267 2 131 2 186 1 838 1 380 2 229 1 856 1 187 2 252 1 430
Utdelning till aktieägare 2 550 2 530 2 800 4 000 4 000 1 400 800 800 360 590
Omsättning 17 211 13 803 14 351 13 389 13 114 11 923 9 966 7 862 7 899 7 472
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 151 1 720 1 787 1 674 1 625 1 490 1 661 1 310 1 316 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) 799 732 848 603 517 844 854 542 776 599
Rörelseresultat, EBITDA 5 799 4 757 4 414 5 719 6 037 2 555 2 354 2 824 1 293 1 867
Nettoomsättningförändring 25,08% -3,74% 6,77% 3,00% 9,02% 19,64% 26,76% -0,41% 5,65% -%
Du Pont-modellen 64,57% 75,95% 52,08% 68,29% 78,53% 26,95% 32,33% 53,89% 21,93% 49,38%
Vinstmarginal 30,69% 31,90% 28,95% 39,90% 43,60% 18,52% 19,94% 31,62% 13,29% 22,38%
Bruttovinstmarginal 80,54% 87,34% 87,53% 88,45% 86,09% 85,36% 82,78% 87,28% 86,39% 83,93%
Rörelsekapital/omsättning 11,34% 12,89% 6,05% 0,52% 7,06% -2,23% -1,34% 8,22% -12,26% 10,77%
Soliditet 75,06% 79,37% 50,53% 67,11% 76,88% 58,36% 64,26% 72,17% 39,96% 51,73%
Kassalikviditet 197,50% 253,77% 122,27% 102,85% 165,20% 91,60% 93,12% 158,57% 64,37% 151,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...