Visa allt om Tandläkargruppen i Eslöv AB
Visa allt om Tandläkargruppen i Eslöv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 087 17 211 13 760 14 295 13 389 12 999 11 923 9 966 7 862 7 894
Övrig omsättning 29 - 43 56 - 115 - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 4 836 5 278 4 385 4 027 5 296 5 626 2 117 1 955 2 448 1 010
Resultat efter finansnetto 4 816 5 276 4 382 4 131 5 341 5 667 2 208 1 985 2 483 1 048
Årets resultat 3 726 4 081 3 364 3 051 4 014 4 124 1 587 1 243 1 713 551
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 223 4 226 2 854 3 197 5 330 4 889 5 292 4 333 2 864 3 035
Omsättningstillgångar 5 345 3 954 2 926 4 750 2 493 2 326 2 901 1 813 1 749 1 749
Tillgångar 9 568 8 180 5 780 7 948 7 823 7 216 8 194 6 146 4 613 4 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 176 6 000 4 448 3 884 4 833 4 819 4 095 3 308 2 865 1 512
Obeskattade reserver 179 179 179 179 566 989 932 891 645 555
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 214 2 002 1 153 3 885 2 424 1 408 3 167 1 947 1 103 2 717
Skulder och eget kapital 9 568 8 180 5 780 7 948 7 823 7 216 8 194 6 146 4 613 4 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 975 2 736 2 185 894 1 469
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 1 674 760 0 599
Löner till övriga anställda 4 649 4 158 3 738 2 969 2 757 1 175 1 654 1 013 999 866
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 479 2 267 2 131 2 186 1 838 1 380 2 229 1 856 1 187 2 252
Utdelning till aktieägare 2 457 2 550 2 530 2 800 4 000 4 000 1 400 800 800 360
Omsättning 18 116 17 211 13 803 14 351 13 389 13 114 11 923 9 966 7 862 7 899
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 261 2 151 1 720 1 787 1 674 1 625 1 490 1 661 1 310 1 316
Personalkostnader per anställd (tkr) 890 799 732 848 603 517 844 854 542 776
Rörelseresultat, EBITDA 5 402 5 799 4 757 4 414 5 719 6 037 2 555 2 354 2 824 1 293
Nettoomsättningförändring 5,09% 25,08% -3,74% 6,77% 3,00% 9,02% 19,64% 26,76% -0,41% -%
Du Pont-modellen 50,56% 64,57% 75,95% 52,08% 68,29% 78,53% 26,95% 32,33% 53,89% 21,93%
Vinstmarginal 26,75% 30,69% 31,90% 28,95% 39,90% 43,60% 18,52% 19,94% 31,62% 13,29%
Bruttovinstmarginal 78,76% 80,54% 87,34% 87,53% 88,45% 86,09% 85,36% 82,78% 87,28% 86,39%
Rörelsekapital/omsättning 17,31% 11,34% 12,89% 6,05% 0,52% 7,06% -2,23% -1,34% 8,22% -12,26%
Soliditet 76,46% 75,06% 79,37% 50,53% 67,11% 76,88% 58,36% 64,26% 72,17% 39,96%
Kassalikviditet 241,42% 197,50% 253,77% 122,27% 102,85% 165,20% 91,60% 93,12% 158,57% 64,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...