Visa allt om Perssons Pensionat AB
Visa allt om Perssons Pensionat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 456 455 538 960 1 286 791 1 143 1 123 799 806
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 7 61 248 419 102 328 206 -24 39
Resultat efter finansnetto 6 1 -14 -73 24 -155 7 -197 -333 -264
Årets resultat 25 1 -14 -73 0 -155 7 -197 -333 -264
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 196 248 2 981 3 412 3 850 3 954 4 234 4 302 4 350
Omsättningstillgångar 85 63 171 173 164 43 343 77 99 52
Tillgångar 202 259 419 3 154 3 576 3 892 4 297 4 311 4 402 4 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 75 75 89 87 86 91 83 81 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 2 674 3 118 3 300 3 851 3 714 3 810 3 950
Kortfristiga skulder 102 184 245 391 371 506 355 513 511 339
Skulder och eget kapital 202 259 419 3 154 3 576 3 892 4 297 4 311 4 402 4 403
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 2 2 2 3 2 1 30 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 456 455 538 960 1 286 791 1 143 1 123 799 806
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 97 59 233 587 759 241 434 282 52 113
Nettoomsättningförändring 0,22% -15,43% -43,96% -25,35% 62,58% -30,80% 1,78% 40,55% -0,87% -%
Du Pont-modellen 8,91% 2,70% 14,56% 7,86% 11,72% 2,62% 7,63% 4,78% -0,55% 0,89%
Vinstmarginal 3,95% 1,54% 11,34% 25,83% 32,58% 12,90% 28,70% 18,34% -3,00% 4,84%
Bruttovinstmarginal 80,26% 74,29% 79,74% 88,33% 86,55% 81,80% 90,73% 76,49% 66,33% 76,43%
Rörelsekapital/omsättning -3,73% -26,59% -13,75% -22,71% -16,10% -58,53% -1,05% -38,82% -51,56% -35,61%
Soliditet 49,50% 28,96% 17,90% 2,82% 2,43% 2,21% 2,12% 1,93% 1,84% 2,59%
Kassalikviditet 83,33% 34,24% 49,39% 31,46% 44,20% 8,50% 96,62% 12,09% 14,48% 10,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...