Visa allt om Ivar Martin Petter Erik Rickard Ivar Adam Ludvig Recordings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 142 2 297 1 666 1 489 1 273 1 509 2 334 3 450 8 550 0
Övrig omsättning - - - 23 221 1 56 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 113 -71 -460 -178 -503 -885 -1 535 899 -3
Resultat efter finansnetto -44 110 -118 -465 -179 -502 -840 -1 659 830 -3
Årets resultat -44 110 -118 -465 -179 -502 -390 88 396 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 66 99 143 188 34 138 0
Omsättningstillgångar 1 908 1 303 954 1 090 1 351 1 429 2 538 3 716 6 992 91
Tillgångar 1 908 1 303 987 1 155 1 450 1 572 2 726 3 749 7 130 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 482 371 489 955 1 133 1 636 2 025 2 377 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 441 2 284 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 511 822 615 666 496 439 1 090 1 283 2 469 3
Skulder och eget kapital 1 908 1 303 987 1 155 1 450 1 572 2 726 3 749 7 130 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 459 433 147 252 818 796 918 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 856 577 - 0 64 2 165 190 117 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 280 231 175 187 103 117 329 334 336 0
Utdelning till aktieägare 0 40 0 0 0 0 0 0 440 0
Omsättning 4 142 2 297 1 666 1 512 1 494 1 510 2 390 3 450 8 550 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - - - 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 071 1 149 - - - 503 778 1 150 2 850 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 615 445 - - - 138 465 458 496 -
Rörelseresultat, EBITDA -43 146 -38 -427 -134 -459 -874 -1 524 910 -3
Nettoomsättningförändring 80,32% 37,88% 11,89% 16,97% -15,64% -35,35% -32,35% -59,65% -% -%
Du Pont-modellen -2,25% 8,67% -11,75% -39,83% -12,28% -31,93% -30,74% -40,94% 12,61% -%
Vinstmarginal -1,04% 4,92% -6,96% -30,89% -13,98% -33,27% -35,90% -44,49% 10,51% -%
Bruttovinstmarginal 57,48% 72,88% 75,33% 61,05% 75,33% 65,74% 58,91% 45,16% 47,59% -%
Rörelsekapital/omsättning 9,58% 20,94% 20,35% 28,48% 67,16% 65,61% 62,04% 70,52% 52,90% -%
Soliditet 20,81% 36,99% 37,59% 42,34% 65,86% 72,07% 60,01% 62,48% 56,40% 96,70%
Kassalikviditet 126,27% 152,55% 155,12% 154,95% 246,77% 275,85% 208,62% 268,51% 268,00% 3 033,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...