Visa allt om Västkustens Anläggnings AB
Visa allt om Västkustens Anläggnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 42 789 42 491 29 316 22 609 26 377 22 451 16 072 28 945 20 333 30 677
Övrig omsättning 1 660 1 691 1 077 760 365 256 63 253 7 652 -2 918
Rörelseresultat (EBIT) 9 559 10 582 6 986 3 910 5 718 3 620 3 546 2 333 4 635 6 697
Resultat efter finansnetto 9 549 11 009 7 665 4 197 6 059 3 847 3 684 2 559 5 317 6 860
Årets resultat 6 601 11 040 5 886 2 373 3 306 2 428 3 384 1 676 3 625 4 859
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 665 3 266 2 043 1 986 2 421 2 226 2 858 3 687 2 837 2 530
Omsättningstillgångar 18 297 34 732 25 092 23 731 22 644 20 613 18 252 19 484 18 659 15 564
Tillgångar 22 962 37 998 27 136 25 717 25 065 22 839 21 111 23 171 21 496 18 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 721 29 580 18 541 17 655 16 782 15 076 14 648 13 263 12 087 8 962
Obeskattade reserver 1 070 0 3 165 3 060 2 090 560 0 900 797 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 017 0 0 0 143 339 553 1 247 569 709
Kortfristiga skulder 14 155 8 417 5 430 5 002 6 051 6 864 5 910 7 761 8 043 7 823
Skulder och eget kapital 22 962 37 998 27 136 25 717 25 065 22 839 21 111 23 171 21 496 18 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 510 480 500 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 237 6 842 6 009 5 273 5 199 4 347 3 999 4 053 3 622 3 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 916 2 673 2 422 1 940 1 980 1 686 1 731 1 762 1 505 1 385
Utdelning till aktieägare 0 29 461 0 5 000 1 500 1 600 0 0 2 500 500
Omsättning 44 449 44 182 30 393 23 369 26 742 22 707 16 135 29 198 27 985 27 759
Nyckeltal
Antal anställda 20 18 16 14 14 13 13 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 139 2 361 1 832 1 615 1 884 1 727 1 236 2 227 1 564 2 556
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 556 550 534 535 478 497 501 460 446
Rörelseresultat, EBITDA 10 672 11 568 7 573 4 735 6 649 4 645 4 810 5 313 5 276 7 544
Nettoomsättningförändring 0,70% 44,94% 29,67% -14,29% 17,49% 39,69% -44,47% 42,35% -33,72% -%
Du Pont-modellen 41,68% 29,06% 28,42% 17,06% 24,70% 17,10% 18,09% 12,16% 25,89% 38,32%
Vinstmarginal 22,37% 25,99% 26,30% 19,40% 23,47% 17,39% 23,76% 9,74% 27,37% 22,60%
Bruttovinstmarginal 50,64% 50,09% 56,36% 54,58% 59,60% 61,64% 60,73% 77,58% 25,50% 56,41%
Rörelsekapital/omsättning 9,68% 61,93% 67,07% 82,84% 62,91% 61,24% 76,79% 40,50% 52,21% 25,23%
Soliditet 32,90% 77,85% 77,42% 77,42% 73,10% 67,82% 69,39% 60,04% 58,90% 51,92%
Kassalikviditet 129,26% 412,64% 462,10% 474,43% 374,22% 300,31% 308,83% 251,05% 231,99% 198,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...