Visa allt om Returncap AB
Visa allt om Returncap AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 834
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -52 -11 -11 -17 -28 -114 -352 -342 -109 120
Resultat efter finansnetto -52 134 -116 186 -1 648 -83 2 497 -2 795 3 144 4 402
Årets resultat -52 134 -117 186 -1 648 -83 2 497 -2 803 3 142 4 368
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 5 11 19
Omsättningstillgångar 7 496 7 673 7 678 7 946 8 340 9 990 10 073 7 570 10 653 7 514
Tillgångar 7 496 7 673 7 678 7 946 8 340 9 990 10 073 7 576 10 663 7 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 461 7 662 7 679 7 946 8 340 9 988 10 071 7 574 10 627 7 484
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 10 0 0 0 2 2 2 36 48
Skulder och eget kapital 7 496 7 673 7 678 7 946 8 340 9 990 10 073 7 576 10 663 7 533
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 61 241 240 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 19 75 77 13 0
Utdelning till aktieägare 170 150 150 150 580 0 0 0 250 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 834
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 80 317 317 53 -
Rörelseresultat, EBITDA -52 -11 -11 -17 -28 -114 -347 -337 -104 120
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 58,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 91,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,67%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 154,45%
Soliditet 99,53% 99,86% 100,01% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 99,97% 99,66% 99,35%
Kassalikviditet 21 417,14% 76 730,00% -% -% -% 499 500,00% 503 650,00% 378 500,00% 29 591,67% 454,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...