Visa allt om Europe Handeltema AB
Visa allt om Europe Handeltema AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 1 467 563 2 101 387 2 308 2 767 483 2 224 598 1 106
Övrig omsättning 225 304 295 126 227 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -1 033 -97 -313 29 256 -451 213 -163 16
Resultat efter finansnetto -69 -1 036 -97 -316 24 254 -454 212 -168 15
Årets resultat -69 -1 036 -97 -316 24 254 -454 199 -168 11
Balansräkningar (tkr)
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 22 217 283 121 59 62 82 0 0
Omsättningstillgångar 47 1 595 1 830 1 697 1 329 1 708 2 755 504 347 259
Tillgångar 47 1 617 2 047 1 980 1 450 1 767 2 817 586 347 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 99 100 100 124 101 100 142 100 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 528 18 197 197 343 199 237 222 83
Kortfristiga skulder 16 989 1 929 1 683 1 129 1 324 2 517 207 25 65
Skulder och eget kapital 47 1 617 2 047 1 980 1 450 1 767 2 817 586 347 259
Löner & utdelning (tkr)
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 24 130 120 120 120 135 180 147 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 84 352 280 139 367 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 108 135 81 153 38 42 51 40 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 692 867 2 396 513 2 535 2 767 483 2 224 598 1 106
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 734 188 700 194 1 154 2 767 483 2 224 598 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 162 182 172 322 158 177 237 187 76
Rörelseresultat, EBITDA -36 -958 -31 -266 76 281 -431 233 -163 16
Nettoomsättningförändring 160,57% -73,20% 442,89% -83,23% -16,59% 472,88% -78,28% 271,91% -45,93% -%
Du Pont-modellen -121,28% -63,88% -4,74% -15,81% 2,00% 14,49% -16,01% 36,69% -46,97% 6,18%
Vinstmarginal -3,89% -183,48% -4,62% -80,88% 1,26% 9,25% -93,37% 9,67% -27,26% 1,45%
Bruttovinstmarginal 98,30% 61,81% 29,70% 82,95% 55,85% 29,67% 56,11% 34,49% 60,87% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 2,11% 107,64% -4,71% 3,62% 8,67% 13,88% 49,28% 13,35% 53,85% 17,54%
Soliditet 65,96% 6,12% 4,89% 5,05% 8,55% 5,72% 3,55% 24,23% 28,82% 42,86%
Kassalikviditet 293,75% 37,61% 10,63% 8,02% 48,89% 61,03% 5,01% 243,48% 28,00% 129,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...