Visa allt om HMT, Hagfors Montageteknik AB
Visa allt om HMT, Hagfors Montageteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2004-12
Nettoomsättning 402
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 0
Resultat efter finansnetto -1
Årets resultat -1
Balansräkningar (tkr)
2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 140
Omsättningstillgångar 42
Tillgångar 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 83
Skulder och eget kapital 182
Löner & utdelning (tkr)
2004-12
Löner till styrelse & VD 23
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 83
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 31
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 402
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 201
Personalkostnader per anställd (tkr) 78
Rörelseresultat, EBITDA 35
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 0,55%
Vinstmarginal 0,25%
Bruttovinstmarginal 81,84%
Rörelsekapital/omsättning -10,20%
Soliditet 54,40%
Kassalikviditet 50,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2004 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...