Visa allt om C-E Mobergs VVS AB
Visa allt om C-E Mobergs VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 480 0 311 1 144 1 116 1 537 1 349 1 154 1 419 2 160
Övrig omsättning - - - 20 5 - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 213 -118 -30 16 -81 280 -115 -71 38 -28
Resultat efter finansnetto 203 -122 -36 4 -91 252 -126 -75 32 -36
Årets resultat 191 -122 -36 4 -91 232 -126 -75 30 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22
Omsättningstillgångar 150 3 72 204 224 561 352 399 532 431
Tillgångar 150 3 72 204 224 561 352 399 543 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 -59 63 99 95 285 53 80 155 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 72 173 0 101 118
Kortfristiga skulder 18 63 10 105 130 203 126 319 288 210
Skulder och eget kapital 150 3 72 204 224 561 352 399 543 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 140 - - 336 336 336 280 336 318 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 44 - - 106 106 106 88 108 95 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 480 0 311 1 164 1 121 1 537 1 349 1 154 1 419 2 170
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 480 - 311 1 144 1 116 1 537 1 349 1 154 1 419 2 160
Personalkostnader per anställd (tkr) 184 - 10 459 458 479 368 446 413 390
Rörelseresultat, EBITDA 213 -118 -30 16 -81 280 -115 -69 40 -28
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -72,81% 2,51% -27,39% 13,94% 16,90% -18,68% -34,31% -%
Du Pont-modellen 142,00% -% -41,67% 7,84% -35,27% 50,09% -32,67% -17,29% 7,18% -5,96%
Vinstmarginal 44,38% -% -9,65% 1,40% -7,08% 18,28% -8,52% -5,98% 2,75% -1,25%
Bruttovinstmarginal 93,75% -% 61,41% 65,73% 62,81% 62,85% 41,51% 58,58% 51,80% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,50% -% 19,94% 8,65% 8,42% 23,29% 16,75% 6,93% 17,20% 10,23%
Soliditet 88,00% -1 966,67% 87,50% 48,53% 42,41% 50,80% 15,06% 20,05% 28,55% 27,37%
Kassalikviditet 833,33% 4,76% -60,00% 119,05% 111,54% 231,53% 230,16% 72,73% 118,06% 120,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...