Visa allt om DE Bygg & Fastighets AB
Visa allt om DE Bygg & Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 352 3 279 3 119 3 056 3 560 3 645 2 851 3 177 2 620 5 939
Övrig omsättning - - - - 3 1 143 - 16 827 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 498 1 258 936 -3 063 -4 756 -26 628 17 601 388 1 232
Resultat efter finansnetto 1 323 1 074 702 -3 200 16 610 -749 257 17 179 -11 801
Årets resultat 28 19 2 2 199 19 668 362 151 9 159 41 576
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 874 30 559 31 244 31 930 32 615 41 035 42 170 23 911 11 983 12 015
Omsättningstillgångar 319 2 016 1 678 5 188 721 1 247 3 274 1 180 3 648 2 338
Tillgångar 30 193 32 575 32 922 37 118 33 336 42 282 45 444 25 091 15 630 14 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 463 24 556 24 537 28 900 30 472 10 804 10 562 10 531 1 461 1 496
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 058 4 358 4 358 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 500 7 500 7 500 7 500 0 23 000 23 000 3 000 11 725 11 725
Kortfristiga skulder 20 229 520 886 718 2 865 5 421 7 525 7 202 2 445 1 132
Skulder och eget kapital 30 193 32 575 32 922 37 118 33 336 42 282 45 444 25 091 15 630 14 353
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 365 0 0 120 120 89 76
Omsättning 3 352 3 279 3 119 3 056 3 563 4 788 2 851 20 004 2 620 5 939
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 183 1 943 1 621 -2 378 -4 756 8 1 144 17 878 632 1 467
Nettoomsättningförändring 2,23% 5,13% 2,06% -14,16% -2,33% 27,85% -10,26% 21,26% -55,88% -%
Du Pont-modellen 4,96% 3,86% 2,85% -8,24% 51,61% -0,06% 1,38% 71,05% 2,64% 8,58%
Vinstmarginal 44,69% 38,37% 30,07% -100,10% 483,29% -0,66% 22,06% 561,16% 15,76% 20,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,62% 78,89% 59,07%
Rörelsekapital/omsättning -593,97% 45,62% 25,39% 146,27% -60,22% -114,51% -149,11% -189,55% 45,92% 20,31%
Soliditet 1,53% 75,38% 74,53% 77,86% 91,41% 30,88% 30,31% 54,48% 9,35% 10,42%
Kassalikviditet 1,58% 387,69% 189,39% 722,56% 25,17% 23,00% 43,51% 16,38% 149,20% 206,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...