Visa allt om Svechri AB
Visa allt om Svechri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 1 1 0 39 65 88 615 952
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -24 -56 -29 -66 -21 -22 -18 59 285
Resultat efter finansnetto 18 -23 94 22 -64 -19 -71 -10 56 272
Årets resultat 18 -23 94 22 -64 -19 -71 -10 84 166
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 50 0 5 13 24 41 415
Omsättningstillgångar 407 373 255 111 144 203 247 477 511 458
Tillgångar 407 373 255 161 144 208 261 500 552 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 213 236 141 120 184 204 434 445 486
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
Kortfristiga skulder 176 161 20 20 24 24 58 66 108 120
Skulder och eget kapital 407 373 255 161 144 208 261 500 552 873
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 200 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 77 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 160 0 125
Omsättning 0 0 1 1 0 39 65 88 615 952
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 615 952
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 277 390
Rörelseresultat, EBITDA -17 -24 -56 -29 -61 -12 -12 -1 145 372
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% -% -100,00% -40,00% -26,14% -85,69% -35,40% -%
Du Pont-modellen -% -% 36,86% 13,66% -% -9,13% -27,59% -1,60% 12,68% 32,65%
Vinstmarginal -% -% 9 400,00% 2 200,00% -% -48,72% -110,77% -9,09% 11,38% 29,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -500,00% 0,00% -% 53,85% 49,23% 50,00% 93,98% 94,64%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 23 500,00% 9 100,00% -% 458,97% 290,77% 467,05% 65,53% 35,50%
Soliditet 56,76% 57,10% 92,55% 87,58% 83,33% 88,46% 78,16% 86,80% 80,62% 60,62%
Kassalikviditet 231,25% 231,68% 1 275,00% 535,00% 600,00% 845,83% 425,86% 722,73% 473,15% 381,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...