Visa allt om S.Stoltz Sweden AB
Visa allt om S.Stoltz Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 210 1 181 351 488 459 525 469 280 902 309
Övrig omsättning 15 14 - - 3 - - 43 98 -
Rörelseresultat (EBIT) 442 639 -76 -26 -191 47 -6 -213 259 -152
Resultat efter finansnetto 442 639 -76 -26 -191 47 -6 -212 260 -152
Årets resultat 258 591 -76 -26 -191 47 -6 -212 260 -152
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 23 39 67 92 48 79 81 120
Omsättningstillgångar 900 769 342 325 328 424 373 379 579 324
Tillgångar 900 776 365 364 395 516 421 458 660 444
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 361 133 -458 -382 -356 -165 -212 -206 6 -254
Obeskattade reserver 140 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 399 615 823 746 751 681 633 664 654 698
Skulder och eget kapital 900 776 365 364 395 516 421 458 660 444
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 170 168 128 127 128 128 128 128 133 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 68 55 55 55 55 55 56 57 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 225 1 195 351 488 462 525 469 323 1 000 309
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 210 1 181 351 488 459 525 469 280 902 309
Personalkostnader per anställd (tkr) 240 237 187 183 184 174 143 141 134 116
Rörelseresultat, EBITDA 450 655 -60 3 -160 74 25 -177 298 -115
Nettoomsättningförändring 2,46% 236,47% -28,07% 6,32% -12,57% 11,94% 67,50% -68,96% 191,91% -%
Du Pont-modellen 49,11% 82,35% -20,82% -7,14% -48,35% 9,11% -1,43% -46,29% 39,24% -34,23%
Vinstmarginal 36,53% 54,11% -21,65% -5,33% -41,61% 8,95% -1,28% -75,71% 28,71% -49,19%
Bruttovinstmarginal 71,90% 90,52% 82,91% 75,20% 39,65% 77,14% 71,22% 40,00% 64,08% 50,16%
Rörelsekapital/omsättning 41,40% 13,04% -137,04% -86,27% -92,16% -48,95% -55,44% -101,79% -8,31% -121,04%
Soliditet 52,24% 20,05% -125,48% -104,95% -90,13% -31,98% -50,36% -44,98% 0,91% -57,21%
Kassalikviditet 124,06% 76,59% 7,53% 8,45% 11,98% 17,03% 7,90% 7,98% 29,66% 9,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...