Visa allt om Nimbus Boats Holding AB
Visa allt om Nimbus Boats Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12 2006-04
Nettoomsättning 481 328 634 308 538 504 790 224 995 575 515 496 229 195
Övrig omsättning 3 875 10 461 6 477 14 358 22 617 17 144 2 974
Rörelseresultat (EBIT) -71 653 -57 369 -109 765 - 86 070 24 907 29 536
Resultat efter finansnetto -117 939 -104 756 -156 571 - 24 315 -12 278 21 710
Årets resultat -144 005 -100 667 -151 035 - 17 221 -8 941 16 160
Balansräkningar (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 539 618 572 264 612 937 622 919 708 866 712 423 715 504
Omsättningstillgångar 311 219 336 583 372 604 425 089 557 256 492 960 529 648
Tillgångar 850 837 908 847 985 541 1 048 008 1 266 122 1 205 383 1 245 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 940 87 193 189 503 295 373 67 283 50 062 50 735
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 34 771 27 995 22 513 60 077 71 520 71 937 101 822
Långfristiga skulder 495 646 436 652 410 249 263 487 667 929 669 727 671 495
Kortfristiga skulder 351 360 357 007 363 276 429 071 459 390 413 657 421 100
Skulder och eget kapital 850 837 908 847 985 541 1 048 008 1 266 122 1 205 383 1 245 152
Löner & utdelning (tkr)
2011-09
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2006-04
Löner till styrelse & VD 3 237 5 203 6 407 5 570 7 241 2 746 1 339
Varav tantiem till styrelse & VD 0 204 606 280 400 - -
Löner till övriga anställda 76 625 98 988 105 455 151 926 155 571 96 622 21 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 33 278 40 963 46 567 62 504 67 612 42 497 9 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 485 203 644 769 544 981 804 582 1 018 192 532 640 232 169
Nyckeltal
Antal anställda 274 307 307 521 516 506 472
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 757 2 066 1 754 1 517 1 929 1 019 486
Personalkostnader per anställd (tkr) 410 476 509 463 456 282 75
Rörelseresultat, EBITDA -17 321 -4 077 -81 046 - 123 071 39 561 33 437
Nettoomsättningförändring -24,12% 17,79% -31,85% -20,63% 93,13% -% -%
Du Pont-modellen -8,45% -6,27% -10,99% -% 6,90% 2,15% 2,38%
Vinstmarginal -14,93% -8,99% -20,10% -% 8,77% 5,03% 12,94%
Bruttovinstmarginal 34,35% 35,03% 23,94% -% 41,21% 49,93% 45,91%
Rörelsekapital/omsättning -8,34% -3,22% 1,73% -0,50% 9,83% 15,38% 47,36%
Soliditet -3,64% 9,59% 19,23% 28,18% 5,31% 4,15% 4,07%
Kassalikviditet 38,44% 35,31% 51,52% 30,19% 47,25% 50,46% 65,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 225 300 300 300 813 678 0 -
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 208 234 -24 300 -988 0 -
Resultat efter finansnetto -93 643 -32 628 -26 569 -54 083 -54 484 -36 063 -5 982 -
Årets resultat -159 685 -49 723 -49 460 -39 859 -39 228 -25 964 -4 307 -
Balansräkningar (tkr)
2011-09 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 595 267 693 310 693 310 671 491 657 267 664 346 659 848 -
Omsättningstillgångar 2 410 3 625 75 259 163 420 278 171 172 408 243 648 -
Tillgångar 597 677 696 935 768 569 834 911 935 438 836 754 903 496 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 514 277 199 374 827 503 077 42 424 26 554 30 268 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 389 018 371 711 342 644 259 461 667 929 669 727 671 495 -
Kortfristiga skulder 61 145 48 025 51 098 72 373 225 085 140 473 201 733 -
Skulder och eget kapital 597 677 696 935 768 569 834 911 935 438 836 754 903 496 -
Löner & utdelning (tkr)
2011-09
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2006-04 2005-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 225 300 300 300 813 678 0 -
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 187 208 234 -24 300 -988 0 0
Nettoomsättningförändring -25,00% 0,00% 0,00% -63,10% 19,91% -% -% -%
Du Pont-modellen -10,34% 0,23% 0,83% 1,30% 0,63% 0,09% -% -%
Vinstmarginal -27 472,44% 528,33% 2 132,00% 3 620,67% 726,94% 105,46% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -26 104,44% -14 800,00% 8 053,67% 30 349,00% 6 529,64% 4 710,18% -% -%
Soliditet 24,68% 39,77% 48,77% 60,26% 4,54% 3,17% 3,35% -%
Kassalikviditet 3,94% 7,55% 147,28% 225,80% 123,58% 122,73% 120,78% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2005 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...