Visa allt om Lotta & Göran Törnblom Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 2 792 1 397 540 0 0 0 0 0 108 177
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 382 469 25 -28 -24 -39 -33 -44 -43 -89
Resultat efter finansnetto 1 439 477 69 -13 46 -33 -23 28 -15 -40
Årets resultat 837 276 44 0 148 1 -8 19 3 3
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 8 24 40 56
Omsättningstillgångar 3 049 1 273 591 499 498 837 866 937 1 052 1 079
Tillgångar 3 049 1 273 591 499 498 837 874 961 1 092 1 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 977 400 175 274 402 383 502 600 782 843
Obeskattade reserver 544 184 64 55 68 225 261 275 275 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 528 689 354 170 28 229 111 86 36 -8
Skulder och eget kapital 3 049 1 273 591 499 498 837 874 961 1 092 1 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 50 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 770 556 277 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 242 175 87 0 0 0 0 0 14 11
Utdelning till aktieägare 332 260 50 144 128 128 120 90 200 65
Omsättning 2 792 1 397 540 0 0 0 0 0 108 177
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 792 1 397 540 - - - - - 108 177
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 004 718 380 - - - - - 84 66
Rörelseresultat, EBITDA 1 382 469 25 -28 -24 -31 -17 -28 -27 -73
Nettoomsättningförändring 99,86% 158,70% -% -% -% -% -% -100,00% -38,98% -%
Du Pont-modellen 47,29% 37,47% 11,68% -% -% -% -% -% -1,19% -3,61%
Vinstmarginal 51,65% 34,14% 12,78% -% -% -% -% -% -12,04% -23,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54,48% 41,80% 43,89% -% -% -% -% -% 940,74% 614,12%
Soliditet 45,96% 42,70% 37,59% 63,03% 90,79% 65,57% 78,94% 83,04% 89,74% 93,30%
Kassalikviditet 199,54% 184,76% 166,95% 293,53% 1 778,57% 365,50% 780,18% 1 089,53% 2 922,22% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...