Visa allt om Lotta & Göran Törnblom Konsult AB
Visa allt om Lotta & Göran Törnblom Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 638 2 792 1 397 540 0 0 0 0 0 108
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 624 1 382 469 25 -28 -24 -39 -33 -44 -43
Resultat efter finansnetto 649 1 439 477 69 -13 46 -33 -23 28 -15
Årets resultat 370 837 276 44 0 148 1 -8 19 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 8 24 40
Omsättningstillgångar 2 686 3 049 1 273 591 499 498 837 866 937 1 052
Tillgångar 2 686 3 049 1 273 591 499 498 837 874 961 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 015 977 400 175 274 402 383 502 600 782
Obeskattade reserver 712 544 184 64 55 68 225 261 275 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 959 1 528 689 354 170 28 229 111 86 36
Skulder och eget kapital 2 686 3 049 1 273 591 499 498 837 874 961 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 600 770 556 277 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 176 242 175 87 0 0 0 0 0 14
Utdelning till aktieägare 308 332 260 50 144 128 128 120 90 200
Omsättning 1 638 2 792 1 397 540 0 0 0 0 0 108
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 638 2 792 1 397 540 - - - - - 108
Personalkostnader per anställd (tkr) 770 1 004 718 380 - - - - - 84
Rörelseresultat, EBITDA 624 1 382 469 25 -28 -24 -31 -17 -28 -27
Nettoomsättningförändring -41,33% 99,86% 158,70% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 24,35% 47,29% 37,47% 11,68% -% -% -% -% -% -1,19%
Vinstmarginal 39,93% 51,65% 34,14% 12,78% -% -% -% -% -% -12,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,43% 54,48% 41,80% 43,89% -% -% -% -% -% 940,74%
Soliditet 58,46% 45,96% 42,70% 37,59% 63,03% 90,79% 65,57% 78,94% 83,04% 89,74%
Kassalikviditet 280,08% 199,54% 184,76% 166,95% 293,53% 1 778,57% 365,50% 780,18% 1 089,53% 2 922,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...