Visa allt om Roger Nilssons Kran & Tungtransporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 820 3 377 6 240 5 533 5 151 5 802 6 084 7 008 8 683 8 841
Övrig omsättning 67 1 278 63 675 904 509 382 213 442 -
Rörelseresultat (EBIT) -189 945 123 162 814 363 116 365 684 1 271
Resultat efter finansnetto -223 809 136 738 717 255 57 349 604 1 125
Årets resultat 5 273 130 705 315 258 223 183 331 720
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 916 3 754 5 166 6 352 4 087 4 315 5 075 2 375 2 606 3 687
Omsättningstillgångar 1 680 2 200 2 123 1 833 2 227 2 033 1 484 1 407 2 141 2 253
Tillgångar 5 595 5 954 7 289 8 185 6 314 6 348 6 559 3 781 4 747 5 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 574 2 726 2 608 2 628 2 067 1 879 1 749 1 645 1 554 1 312
Obeskattade reserver 1 340 1 575 1 148 1 148 1 115 832 932 1 182 1 097 963
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 049 1 095 2 153 2 770 1 858 2 497 2 544 261 144 1 231
Kortfristiga skulder 632 559 1 380 1 639 1 274 1 140 1 335 693 1 952 2 434
Skulder och eget kapital 5 595 5 954 7 289 8 185 6 314 6 348 6 559 3 781 4 747 5 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 309 301 271 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 446 726 1 221 1 292 1 085 1 068 1 072 1 079 1 495 1 472
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 350 520 552 566 591 654 726 768 740
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 1 887 4 655 6 303 6 208 6 055 6 311 6 466 7 221 9 125 8 841
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 5 4 4 5 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 607 844 1 560 1 107 1 288 1 451 1 217 1 001 1 085 1 105
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 295 478 402 448 454 437 324 342 351
Rörelseresultat, EBITDA 227 1 329 1 014 1 079 1 495 1 072 996 1 010 1 480 2 006
Nettoomsättningförändring -46,11% -45,88% 12,78% 7,42% -11,22% -4,64% -13,18% -19,29% -1,79% -%
Du Pont-modellen -3,38% 15,91% 3,73% 10,90% 13,41% 5,86% 1,77% 9,73% 14,54% 21,43%
Vinstmarginal -10,38% 28,04% 4,36% 16,12% 16,44% 6,41% 1,91% 5,25% 7,95% 14,40%
Bruttovinstmarginal 63,13% 46,55% 99,98% 100,00% 99,92% 99,69% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,58% 48,59% 11,91% 3,51% 18,50% 15,39% 2,45% 10,19% 2,18% -2,05%
Soliditet 64,69% 66,42% 48,06% 42,44% 45,75% 39,26% 37,14% 66,02% 49,38% 33,75%
Kassalikviditet 265,82% 393,56% 153,84% 111,84% 174,80% 178,33% 111,16% 203,03% 109,68% 92,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...