Visa allt om Norbag AB
Visa allt om Norbag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 60 538 51 698 47 861 43 756 41 815 42 656 14 977 15 949 17 579 14 953
Övrig omsättning 436 310 603 - - - 5 - 217 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 256 1 388 2 033 1 818 679 401 1 618 1 910 2 028 1 383
Resultat efter finansnetto 2 750 969 1 567 1 299 -111 14 1 372 1 232 1 351 743
Årets resultat 1 638 1 549 1 219 4 2 8 13 104 1 266 743
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 762 26 989 20 042 14 171 16 847 21 928 8 547 8 844 10 479 11 848
Omsättningstillgångar 10 875 8 489 8 822 8 553 8 875 10 983 6 058 4 863 4 360 5 495
Tillgångar 32 637 35 478 28 863 22 724 25 722 32 911 14 606 13 707 14 840 17 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 963 2 870 2 322 1 103 1 099 1 097 1 089 1 377 1 973 707
Obeskattade reserver 4 445 3 645 4 365 4 365 3 085 3 205 3 415 1 165 85 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 484 13 878 11 412 7 672 10 249 14 773 6 882 8 174 8 918 11 992
Kortfristiga skulder 11 746 15 085 10 766 9 584 11 288 13 836 3 220 2 992 3 864 4 643
Skulder och eget kapital 32 637 35 478 28 863 22 724 25 722 32 911 14 606 13 707 14 840 17 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 2 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 611 7 130 6 917 7 103 7 095 6 803 1 462 1 885 2 304 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 945 2 333 2 322 2 432 2 416 2 385 591 701 711 555
Utdelning till aktieägare 1 500 1 545 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 974 52 008 48 464 43 756 41 815 42 656 14 982 15 949 17 796 14 953
Nyckeltal
Antal anställda 29 24 24 24 24 22 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 088 2 154 1 994 1 823 1 742 1 939 2 496 2 278 2 511 2 136
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 397 386 363 372 404 343 354 414 362
Rörelseresultat, EBITDA 6 534 4 220 5 848 4 494 3 434 3 286 3 427 3 662 3 541 2 833
Nettoomsättningförändring 17,10% 8,02% 9,38% 4,64% -1,97% 184,81% -6,09% -9,27% 17,56% -%
Du Pont-modellen 9,98% 3,91% 7,05% 8,01% 2,74% 1,28% 11,08% 13,97% 13,69% 7,98%
Vinstmarginal 5,38% 2,68% 4,25% 4,16% 1,69% 0,98% 10,81% 12,01% 11,56% 9,26%
Bruttovinstmarginal 44,11% 43,57% 45,30% 43,64% 42,96% 44,27% 50,48% 47,26% 48,32% 47,27%
Rörelsekapital/omsättning -1,44% -12,76% -4,06% -2,36% -5,77% -6,69% 18,95% 11,73% 2,82% 5,70%
Soliditet 19,70% 16,10% 19,84% 19,01% 13,11% 10,51% 24,69% 16,17% 13,71% 4,08%
Kassalikviditet 60,21% 33,02% 47,45% 54,41% 46,14% 38,09% 153,94% 133,86% 77,43% 89,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...