Visa allt om NSA Logistic AB
Visa allt om NSA Logistic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 833 25 562 16 759 18 295 28 366 27 993 26 861 31 797 33 313 31 919
Övrig omsättning 385 66 400 493 469 25 487 427 1 018 499
Rörelseresultat (EBIT) 2 660 1 591 101 -369 2 012 - 194 1 633 3 250 3 313
Resultat efter finansnetto 2 729 1 333 4 -525 1 768 - -34 1 097 2 795 3 028
Årets resultat 32 6 9 1 126 - 1 62 45 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 * 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 551 17 078 10 346 8 761 9 771 15 056 18 313 21 527 16 657 12 715
Omsättningstillgångar 7 702 4 598 4 990 4 055 7 451 5 335 4 463 4 563 6 070 5 657
Tillgångar 27 254 21 675 15 335 12 815 17 222 20 391 22 776 26 090 22 726 18 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 374 367 358 358 231 222 221 159 114
Obeskattade reserver 7 929 6 002 4 700 4 975 5 707 6 837 7 087 7 147 6 147 4 423
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 493 9 573 4 491 2 731 3 019 6 310 8 070 10 501 7 507 0
Kortfristiga skulder 5 426 5 727 5 777 4 751 8 139 7 013 7 398 8 221 8 913 13 835
Skulder och eget kapital 27 254 21 675 15 335 12 815 17 222 20 391 22 776 26 090 22 726 18 372
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 396 384 396 420 420 420 689 668
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 984 8 217 4 150 4 356 8 100 8 232 8 257 9 405 11 133 10 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 799 2 626 1 841 1 664 186 217 235 226 4 537 4 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 218 25 628 17 159 18 788 28 835 28 018 27 348 32 224 34 331 32 418
Nyckeltal
Antal anställda 18 19 14 15 27 30 30 36 43 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 435 1 345 1 197 1 220 1 051 933 895 883 775 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 587 513 449 445 405 408 385 389 317
Rörelseresultat, EBITDA 5 826 4 614 2 467 2 423 4 673 - 4 348 5 039 6 289 6 233
Nettoomsättningförändring 1,06% 52,53% -8,40% -35,50% 1,33% 4,21% -15,52% -4,55% 4,37% -%
Du Pont-modellen 10,77% 7,43% 0,91% -2,75% 11,85% -% 1,08% 6,52% 14,56% 18,26%
Vinstmarginal 11,36% 6,30% 0,83% -1,92% 7,20% -% 0,91% 5,35% 9,94% 10,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 55,86% 63,72% -% 100,00% 100,00% 100,00% 72,34%
Rörelsekapital/omsättning 8,81% -4,42% -4,70% -3,80% -2,43% -5,99% -10,93% -11,50% -8,53% -25,62%
Soliditet 24,18% 23,32% 26,30% 31,41% 26,50% 25,84% 23,91% 20,57% 20,17% 17,95%
Kassalikviditet 141,95% 80,29% 86,38% 85,35% 91,55% 76,07% 60,33% 55,50% 68,10% 40,89%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...