Visa allt om Elcentric AB
Visa allt om Elcentric AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 584 868 707 764 616 681 802 605 625 529
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -82 -13 -29 25 -32 65 185 12 115 30
Resultat efter finansnetto -82 -14 -28 23 -35 66 181 12 108 28
Årets resultat -82 -14 3 15 0 48 95 8 70 28
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 17 40 64 70 95 11 16 27 12
Omsättningstillgångar 114 324 468 435 344 391 417 255 235 189
Tillgångar 118 341 508 498 414 486 428 271 262 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 209 323 320 305 305 257 162 154 84
Obeskattade reserver 0 0 0 32 32 69 69 21 21 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Kortfristiga skulder 51 131 185 147 77 113 102 88 75 104
Skulder och eget kapital 118 341 508 498 414 486 428 271 262 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 326 300 276 292 266 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 321 138 344 350 28 40 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 32 108 110 102 94 87 93 81 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 584 868 707 764 616 681 802 605 630 529
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 584 868 707 764 616 681 802 605 625 529
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 612 509 503 473 452 437 407 348 344
Rörelseresultat, EBITDA -69 10 -6 48 -7 81 190 22 126 37
Nettoomsättningförändring -32,72% 22,77% -7,46% 24,03% -9,54% -15,09% 32,56% -3,20% 18,15% -%
Du Pont-modellen -69,49% -3,52% -5,51% 5,02% -7,73% 13,37% 43,22% 4,43% 43,89% 14,93%
Vinstmarginal -14,04% -1,38% -3,96% 3,27% -5,19% 9,54% 23,07% 1,98% 18,40% 5,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,15% 97,25% 99,84% 98,53% 96,76% 98,68% 95,68% 89,79%
Rörelsekapital/omsättning 10,79% 22,24% 40,03% 37,70% 43,34% 40,82% 39,28% 27,60% 25,60% 16,07%
Soliditet 57,63% 61,29% 63,58% 68,99% 79,37% 73,22% 71,93% 65,36% 64,55% 41,79%
Kassalikviditet 223,53% 247,33% 252,97% 295,92% 446,75% 346,02% 408,82% 289,77% 313,33% 181,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...