Visa allt om D a C i Sälen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 745 565 106 96 5 243 264 60 0 161
Övrig omsättning - - - - - - - - 116 -
Rörelseresultat (EBIT) 433 69 86 -25 -143 -20 164 -22 -27 31
Resultat efter finansnetto 433 69 197 -101 986 -78 101 -83 -81 -15
Årets resultat 419 69 197 -101 986 -78 101 -83 -81 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 521 1 376 0 0 0 1 067 978 991 1 003 1 016
Omsättningstillgångar 629 161 1 593 2 274 2 287 84 140 11 17 26
Tillgångar 2 150 1 538 1 593 2 274 2 287 1 152 1 118 1 002 1 020 1 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 430 1 011 942 745 847 -139 -61 -162 -80 2
Obeskattade reserver 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 430 481 571 1 393 1 301 1 203 1 131 1 141 767 818
Kortfristiga skulder 276 46 80 136 139 88 48 24 332 223
Skulder och eget kapital 2 150 1 538 1 593 2 274 2 287 1 152 1 118 1 002 1 020 1 043
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 745 565 106 96 5 243 264 60 116 161
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 745 565 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 10 11 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 473 73 86 -25 -139 -8 177 -9 -14 44
Nettoomsättningförändring 31,86% 433,02% 10,42% 1 820,00% -97,94% -7,95% 340,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 20,14% 4,49% 14,81% -1,10% 46,22% -1,74% 14,67% -2,20% -% 2,97%
Vinstmarginal 58,12% 12,21% 222,64% -26,04% 21 140,00% -8,23% 62,12% -36,67% -% 19,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,38% 20,35% 1 427,36% 2 227,08% 42 960,00% -1,65% 34,85% -21,67% -% -122,36%
Soliditet 66,98% 65,73% 59,13% 32,76% 37,04% -12,07% -5,46% -16,17% -7,84% 0,19%
Kassalikviditet 227,90% 350,00% 1 991,25% 1 672,06% 1 645,32% 95,45% 291,67% 45,83% 5,12% 11,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...