Visa allt om D a C i Sälen Aktiebolag
Visa allt om D a C i Sälen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 127 745 565 106 96 5 243 264 60 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 116
Rörelseresultat (EBIT) 255 433 69 86 -25 -143 -20 164 -22 -27
Resultat efter finansnetto 244 433 69 197 -101 986 -78 101 -83 -81
Årets resultat 60 419 69 197 -101 986 -78 101 -83 -81
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 940 1 521 1 376 0 0 0 1 067 978 991 1 003
Omsättningstillgångar 592 629 161 1 593 2 274 2 287 84 140 11 17
Tillgångar 2 532 2 150 1 538 1 593 2 274 2 287 1 152 1 118 1 002 1 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 491 1 430 1 011 942 745 847 -139 -61 -162 -80
Obeskattade reserver 179 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 568 430 481 571 1 393 1 301 1 203 1 131 1 141 767
Kortfristiga skulder 293 276 46 80 136 139 88 48 24 332
Skulder och eget kapital 2 532 2 150 1 538 1 593 2 274 2 287 1 152 1 118 1 002 1 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 127 745 565 106 96 5 243 264 60 116
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 127 745 565 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 21 10 11 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 408 473 73 86 -25 -139 -8 177 -9 -14
Nettoomsättningförändring 51,28% 31,86% 433,02% 10,42% 1 820,00% -97,94% -7,95% 340,00% -% -%
Du Pont-modellen 10,07% 20,14% 4,49% 14,81% -1,10% 46,22% -1,74% 14,67% -2,20% -%
Vinstmarginal 22,63% 58,12% 12,21% 222,64% -26,04% 21 140,00% -8,23% 62,12% -36,67% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 26,53% 47,38% 20,35% 1 427,36% 2 227,08% 42 960,00% -1,65% 34,85% -21,67% -%
Soliditet 64,40% 66,98% 65,73% 59,13% 32,76% 37,04% -12,07% -5,46% -16,17% -7,84%
Kassalikviditet 202,05% 227,90% 350,00% 1 991,25% 1 672,06% 1 645,32% 95,45% 291,67% 45,83% 5,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...