Visa allt om Cross Technology Solutions AB
Visa allt om Cross Technology Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 797 0 0 2 577 3 431 8 035 9 804 16 043 17 364 12 879
Övrig omsättning 10 6 31 - 2 - 461 46 - 7
Rörelseresultat (EBIT) -2 965 -5 014 -3 029 -474 -33 1 966 271 2 226 485 456
Resultat efter finansnetto -3 076 -5 078 -3 062 -546 -135 1 854 154 2 026 310 336
Årets resultat -3 076 -5 078 -3 062 41 -11 1 334 68 1 059 155 257
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 737 2 940 446 447 348 208 123 160 286 295
Omsättningstillgångar 1 040 807 2 689 2 966 3 243 4 491 5 534 6 974 6 442 4 463
Tillgångar 8 777 3 747 3 134 3 412 3 591 4 699 5 657 7 133 6 728 4 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 856 1 933 2 003 1 017 1 039 1 176 1 220 1 602 543 625
Obeskattade reserver 0 0 0 0 609 736 698 652 127 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 100 300 500 0 150 350 550 750 950 0
Kortfristiga skulder 1 820 1 514 631 2 395 1 793 2 437 3 190 4 130 5 108 4 083
Skulder och eget kapital 8 777 3 747 3 134 3 412 3 591 4 699 5 657 7 133 6 728 4 758
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 56 1 069 1 394 1 528 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 507 1 356 1 460 884 1 483 2 821 4 072 6 232 7 369 4 920
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 452 383 444 313 549 1 000 1 656 2 566 2 924 1 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 125 125 450 0 0
Omsättning 4 807 6 31 2 577 3 433 8 035 10 265 16 089 17 364 12 886
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 6 9 13 17 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 599 - - 644 572 893 754 944 868 716
Personalkostnader per anställd (tkr) 664 621 656 299 237 411 518 634 607 489
Rörelseresultat, EBITDA -2 965 -5 014 -3 028 -470 -23 1 981 308 2 332 603 557
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -24,89% -57,30% -18,04% -38,89% -7,61% 34,82% -%
Du Pont-modellen -33,77% -% -% -13,89% -0,92% 41,88% 5,21% 31,50% 7,36% 9,65%
Vinstmarginal -61,79% -% -% -18,39% -0,96% 24,49% 3,01% 14,01% 2,85% 3,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 78,00% 78,72% 86,60% 96,34% 98,41% 86,39% 86,47%
Rörelsekapital/omsättning -16,26% -% -% 22,16% 42,26% 25,56% 23,91% 17,73% 7,68% 2,95%
Soliditet 32,54% 51,59% 63,91% 29,81% 41,43% 36,57% 30,66% 29,04% 9,43% 13,91%
Kassalikviditet 57,14% 53,30% 426,15% 123,84% 180,87% 184,28% 173,48% 168,86% 126,12% 109,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...