Visa allt om Balder Lejonet AB
Visa allt om Balder Lejonet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 576 14 549 13 757 13 588 11 735 12 079 11 627 10 807 9 446 9 824
Övrig omsättning - - - - 163 20 621 67 130 -
Rörelseresultat (EBIT) 10 812 10 784 9 263 8 702 5 469 5 391 6 379 4 302 3 504 5 133
Resultat efter finansnetto 14 091 13 037 10 964 7 254 106 2 654 3 675 1 730 1 366 3 612
Årets resultat 316 342 128 4 231 73 34 2 032 1 619 811 2 376
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 725 113 944 114 343 44 567 117 157 115 039 47 584 49 172 49 453 49 722
Omsättningstillgångar 14 475 15 233 17 023 87 028 2 513 5 032 3 529 4 456 5 218 5 711
Tillgångar 128 200 129 177 131 366 131 595 119 670 120 072 51 113 53 627 54 670 55 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 446 7 130 6 618 6 490 2 259 2 186 2 152 4 665 4 697 3 885
Obeskattade reserver 1 721 2 638 2 638 2 638 918 918 918 0 531 309
Avsättningar (tkr) 0 0 169 85 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 114 674 115 838 117 314 119 400 113 750 114 750 44 750 44 500 45 250 46 250
Kortfristiga skulder 4 359 3 571 4 627 2 982 2 743 2 218 3 292 4 462 4 193 4 987
Skulder och eget kapital 128 200 129 177 131 366 131 595 119 670 120 072 51 113 53 627 54 670 55 433
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 806 1 808 450 270 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 151 145 14 360 211 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 - - 0 201 165 0
Utdelning till aktieägare 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 576 14 549 13 757 13 588 11 898 12 099 12 248 10 874 9 576 9 824
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 4 4 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 934 3 020 5 814 5 404 4 723 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 576 662 347 244 248 -
Rörelseresultat, EBITDA 11 198 11 170 9 647 8 702 6 236 6 156 7 483 5 358 4 684 5 978
Nettoomsättningförändring 0,19% 5,76% 1,24% 15,79% -2,85% 3,89% 7,59% 14,41% -3,85% -%
Du Pont-modellen 11,93% 11,84% 10,50% 8,57% 4,60% 4,52% 12,49% 8,08% 6,44% 9,29%
Vinstmarginal 104,89% 105,11% 100,22% 83,00% 46,95% 44,89% 54,92% 40,09% 37,30% 52,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,40% 80,16% 90,11% 618,53% -1,96% 23,30% 2,04% -0,06% 10,85% 7,37%
Soliditet 6,86% 7,11% 6,60% 6,41% 2,45% 2,38% 5,53% 8,70% 9,29% 7,41%
Kassalikviditet 332,07% 426,58% 367,91% 2 918,44% 91,62% 226,87% 107,20% 99,87% 124,45% 114,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...