Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Sandhammaren
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Sandhammaren

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 1 585 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -135 1 098 -7 213 -67 -27 -29 -34 -28 -16
Resultat efter finansnetto 72 33 1 020 -7 446 -87 -122 -100 -104 -98 -118
Årets resultat 48 26 -1 597 -6 342 -64 -122 -100 -104 -98 -118
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 918 15 836 20 079 15 116 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 2 004 14 588 34 6 390 0 37 107 51 82 94
Tillgångar 2 004 14 588 15 951 22 226 20 079 15 154 1 107 1 051 1 082 1 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 11 857 11 832 13 429 15 061 13 668 -326 -226 -122 -24
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 585 1 585 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 100 2 732 4 120 7 213 3 433 486 433 277 204 117
Skulder och eget kapital 2 004 14 588 15 951 22 226 20 079 15 154 1 107 1 051 1 082 1 094
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 585 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -27 -135 1 462 -510 -67 -27 -29 -34 -28 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,06% 81,28% 74,18% 60,42% 75,01% 90,19% -29,45% -21,50% -11,28% -2,19%
Kassalikviditet 2 004,00% 533,97% 0,83% 88,59% 0,00% 7,61% 24,71% 18,41% 40,20% 80,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...