Visa allt om Fagersta Hygien AB
Visa allt om Fagersta Hygien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 257 19 535 18 948 18 051 16 467 18 588 17 755 18 739 17 982 18 911
Övrig omsättning - 15 - 23 1 112 3 410 515 452 364 398
Rörelseresultat (EBIT) 488 773 479 -372 202 993 362 448 -352 294
Resultat efter finansnetto 479 727 367 -480 13 504 -171 -370 -905 -178
Årets resultat 346 388 367 -480 4 488 -171 -370 -37 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 616 69 365 786 1 012 372 5 367 5 587 5 945 6 306
Omsättningstillgångar 5 480 5 727 5 056 5 464 5 255 12 825 6 213 7 778 6 440 7 111
Tillgångar 6 096 5 796 5 421 6 250 6 267 13 197 11 580 13 366 12 385 13 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 500 1 654 1 266 899 1 380 1 376 888 1 059 1 489 1 606
Obeskattade reserver 200 200 0 0 0 0 0 0 0 877
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 743 1 028 1 256 1 581 3 518 6 613 7 782 6 857 6 633
Kortfristiga skulder 3 652 2 913 2 898 3 769 4 885 11 303 4 080 4 525 4 038 4 301
Skulder och eget kapital 6 096 5 796 5 421 6 250 6 267 13 197 11 580 13 366 12 385 13 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 612 410 131 462 467 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 663 3 504 3 327 2 710 3 655 3 624 3 782 6 023 6 120 5 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 290 1 095 1 216 966 1 749 1 670 1 473 2 584 2 663 2 376
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 80
Omsättning 21 257 19 550 18 948 18 074 17 579 21 998 18 270 19 191 18 346 19 309
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 12 9 15 15 15 25 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 932 1 628 1 579 2 006 1 098 1 239 1 184 750 642 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 356 346 414 391 360 333 325 284 258
Rörelseresultat, EBITDA 642 1 141 622 -95 346 1 247 684 805 10 737
Nettoomsättningförändring 8,81% 3,10% 4,97% 9,62% -11,41% 4,69% -5,25% 4,21% -4,91% -%
Du Pont-modellen 8,42% 13,75% 9,30% -5,82% 3,22% 7,53% 3,15% 3,43% -2,79% 2,21%
Vinstmarginal 2,41% 4,08% 2,66% -2,02% 1,23% 5,35% 2,06% 2,44% -1,92% 1,57%
Bruttovinstmarginal 47,94% 50,87% 47,45% 43,92% 48,56% 51,55% 56,71% 57,11% 58,65% 52,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,60% 14,40% 11,39% 9,39% 2,25% 8,19% 12,01% 17,36% 13,36% 14,86%
Soliditet 27,17% 31,23% 23,35% 14,38% 22,02% 10,43% 7,67% 7,92% 12,02% 16,68%
Kassalikviditet 76,78% 103,06% 85,27% 86,63% 65,24% 95,89% 64,73% 78,21% 64,07% 68,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...