Visa allt om Rolf Sundh Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 127 2 109 2 198 2 105 1 951 1 860 2 073 2 393 2 541 2 465
Övrig omsättning - 28 - 14 206 184 17 15 15 11
Rörelseresultat (EBIT) 122 136 16 43 -55 109 -56 -74 -151 -188
Resultat efter finansnetto 112 112 -25 4 -117 94 -71 -98 -95 -209
Årets resultat 112 112 -25 4 -117 94 -71 -98 -95 -94
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 786 1 002 1 218 1 292 1 114 225 442 523 751
Omsättningstillgångar 408 292 287 238 221 628 259 329 384 317
Tillgångar 978 1 078 1 289 1 456 1 513 1 742 484 770 907 1 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 181 69 94 90 208 114 184 282 377
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 424 554 1 108 0 663 1 384 182 332 0 0
Kortfristiga skulder 261 343 112 1 362 760 150 188 254 625 690
Skulder och eget kapital 978 1 078 1 289 1 456 1 513 1 742 484 770 907 1 068
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 165 150 197 198 168 198 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 482 494 478 309 350 317 353 464 400 443
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 211 222 210 223 228 230 259 292 258 268
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 127 2 137 2 198 2 119 2 157 2 044 2 090 2 408 2 556 2 476
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 064 1 055 1 099 702 650 620 691 598 635 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 350 360 347 236 248 250 273 233 218 226
Rörelseresultat, EBITDA 338 352 232 237 126 141 27 91 16 -18
Nettoomsättningförändring 0,85% -4,05% 4,42% 7,89% 4,89% -10,27% -13,37% -5,82% 3,08% -%
Du Pont-modellen 12,47% 12,62% 1,24% 3,64% -3,64% 6,26% -11,57% -9,48% -8,05% -17,51%
Vinstmarginal 5,74% 6,45% 0,73% 2,52% -2,82% 5,86% -2,70% -3,05% -2,87% -7,59%
Bruttovinstmarginal 54,30% 56,38% 47,36% 50,45% 42,70% 47,20% 46,79% 47,64% 41,32% 42,07%
Rörelsekapital/omsättning 6,91% -2,42% 7,96% -53,40% -27,63% 25,70% 3,42% 3,13% -9,48% -15,13%
Soliditet 29,96% 16,79% 5,35% 6,46% 5,95% 11,94% 23,55% 23,90% 31,09% 35,30%
Kassalikviditet 156,32% 85,13% 256,25% 17,47% 29,08% 418,67% 137,77% 129,53% 61,44% 45,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...