Visa allt om Uppsala Autoriktning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 794 1 719 1 853 1 338 603 401 177 1 203 2 170 1 553
Övrig omsättning - - - - - - 25 52 16 38
Rörelseresultat (EBIT) -12 -158 208 -134 -12 23 -77 -121 90 -213
Resultat efter finansnetto -54 -214 137 -216 -18 22 -80 -127 83 -222
Årets resultat -54 -214 137 -216 -18 22 -80 -121 83 -152
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 394 552 766 880 828 75 80 90 117 224
Omsättningstillgångar 176 175 216 181 455 88 116 205 396 258
Tillgångar 569 727 982 1 062 1 283 163 197 294 513 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -292 -238 -25 -161 55 73 51 77 149 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 386 709 511 788 582 12 11 107 0 106
Kortfristiga skulder 476 256 495 435 646 78 135 109 365 311
Skulder och eget kapital 569 727 982 1 062 1 283 163 197 294 513 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 165 137 143 29 15 182 297 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 655 337 329 0 0 0 180 226 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 219 263 213 206 52 16 20 131 227 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 794 1 719 1 853 1 338 603 401 202 1 255 2 186 1 591
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 897 860 927 669 603 401 177 602 1 085 777
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 462 358 337 195 45 35 214 354 333
Rörelseresultat, EBITDA 139 4 399 49 41 50 -55 -109 145 -131
Nettoomsättningförändring 4,36% -7,23% 38,49% 121,89% 50,37% 126,55% -85,29% -44,56% 39,73% -%
Du Pont-modellen -2,11% -21,73% 21,18% -12,62% -0,86% 14,11% -38,58% -41,16% 17,54% -43,98%
Vinstmarginal -0,67% -9,19% 11,23% -10,01% -1,82% 5,74% -42,94% -10,06% 4,15% -13,65%
Bruttovinstmarginal 83,50% 83,42% 84,57% 80,42% 69,98% 66,83% 70,62% 61,68% 61,80% 61,04%
Rörelsekapital/omsättning -16,72% -4,71% -15,06% -18,98% -31,67% 2,49% -10,73% 7,98% 1,43% -3,41%
Soliditet -51,32% -32,74% -2,55% -15,16% 4,29% 44,79% 25,89% 26,19% 29,04% 13,69%
Kassalikviditet 36,97% 68,36% 43,64% 41,61% 70,43% 112,82% 85,93% 188,07% 108,49% 82,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...