Visa allt om 3S Applications AB
Visa allt om 3S Applications AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 253 0 33 0 190 1 003 1 026 468 285
Övrig omsättning - - - - 18 235 64 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -132 -300 -57 -76 -422 -173 133 329 5
Resultat efter finansnetto -33 -127 -141 -15 -33 -422 -175 134 329 5
Årets resultat 0 0 -141 -15 -33 -422 -175 96 237 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 914 1 713 1 713 1 700 176 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 246 3 264 2 379 1 385 1 350 853 795 693 520 182
Tillgångar 3 246 3 264 3 293 3 098 3 063 2 553 971 693 520 182
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 113 113 113 113 99 100 371 371 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 133 3 152 3 181 2 985 2 950 2 453 872 322 149 43
Skulder och eget kapital 3 246 3 264 3 293 3 098 3 063 2 553 971 693 520 182
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 219 86 0 0 431 303 385 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 48 13 0 0 172 100 146 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0
Omsättning 0 253 0 33 18 425 1 067 1 026 468 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 253 - - - 190 1 003 1 026 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 267 169 - - 646 410 546 - -
Rörelseresultat, EBITDA -33 -132 -197 -57 -76 -246 -157 133 329 5
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -% -100,00% -81,06% -2,24% 119,23% 64,21% -%
Du Pont-modellen -% -2,36% -% -0,48% -% -16,53% -17,82% 19,34% 63,27% 2,75%
Vinstmarginal -% -30,43% -% -45,45% -% -222,11% -17,25% 13,06% 70,30% 1,75%
Bruttovinstmarginal -% 73,91% -% -112,12% -% 100,00% 82,05% 85,96% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 44,27% -% -4 848,48% -% -842,11% -7,68% 36,16% 79,27% 48,77%
Soliditet 3,48% 3,46% 3,43% 3,65% 3,69% 3,88% 10,30% 53,54% 71,35% 76,92%
Kassalikviditet 103,61% 103,55% 74,79% 46,40% 45,76% 34,77% 91,17% 215,22% 348,99% 423,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...