Visa allt om Sjögrens Bil & Motor i Torsby AB
Visa allt om Sjögrens Bil & Motor i Torsby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 686 6 184 6 258 6 678 6 482 6 245 5 834 5 148 4 871 4 014
Övrig omsättning 10 60 5 - 5 - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 279 400 451 759 636 566 640 418 482 -100
Resultat efter finansnetto 280 403 463 787 659 575 640 420 480 -102
Årets resultat 283 354 451 565 485 413 467 222 248 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 260 265 198 262 230 223 151 225 160 155
Omsättningstillgångar 2 950 2 841 2 974 3 351 2 810 2 510 2 181 1 411 1 193 661
Tillgångar 3 210 3 106 3 172 3 613 3 040 2 733 2 332 1 636 1 353 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 277 2 243 2 240 2 344 1 780 1 544 1 131 665 442 194
Obeskattade reserver 0 87 142 267 258 259 249 249 139 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 896 772 791 1 001 1 003 929 953 722 772 622
Skulder och eget kapital 3 210 3 106 3 172 3 613 3 040 2 733 2 332 1 636 1 353 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 347 347 342 324 326 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 841 1 601 1 491 1 510 1 169 1 142 1 113 1 022 999 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 623 517 477 485 490 482 388 375 366 267
Utdelning till aktieägare 500 250 350 556 0 250 0 0 0 0
Omsättning 6 696 6 244 6 263 6 678 6 487 6 245 5 834 5 151 4 871 4 014
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 337 1 237 1 252 1 336 1 296 1 249 1 167 1 030 974 803
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 428 405 406 411 402 372 346 341 267
Rörelseresultat, EBITDA 376 487 543 847 723 629 714 488 540 -51
Nettoomsättningförändring 8,12% -1,18% -6,29% 3,02% 3,80% 7,04% 13,33% 5,69% 21,35% -%
Du Pont-modellen 8,72% 13,01% 14,66% 21,78% 21,71% 21,04% 27,44% 25,67% 35,70% -12,25%
Vinstmarginal 4,19% 6,53% 7,43% 11,78% 10,18% 9,21% 10,97% 8,16% 9,92% -2,49%
Bruttovinstmarginal 55,07% 54,79% 55,32% 56,72% 56,48% 56,69% 58,06% 57,30% 59,04% 47,56%
Rörelsekapital/omsättning 30,72% 33,46% 34,88% 35,19% 27,88% 25,32% 21,05% 13,38% 8,64% 0,97%
Soliditet 70,93% 74,40% 74,11% 70,32% 64,81% 63,48% 56,37% 51,61% 40,07% 23,77%
Kassalikviditet 287,50% 322,67% 328,45% 295,00% 246,56% 224,65% 180,06% 134,35% 110,75% 88,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...