Visa allt om Börje Sundström AB
Visa allt om Börje Sundström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 295 125 27
Övrig omsättning 1 29 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 -100 -113 -119 -120 -176 -239 189 92 -15
Resultat efter finansnetto 1 8 -79 -95 -232 -163 795 425 306 432
Årets resultat 1 8 -79 -95 -232 -43 795 291 292 597
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 17 64 112 161 213 373 1 825 1 400 1 400
Omsättningstillgångar 601 890 993 1 382 1 717 2 063 2 460 624 716 503
Tillgångar 601 908 1 057 1 494 1 878 2 276 2 833 2 449 2 116 1 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 558 907 1 055 1 284 1 523 1 882 2 052 1 455 1 414 1 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 170 170 270 610 650 650 650
Kortfristiga skulder 43 1 2 40 186 124 50 224 52 43
Skulder och eget kapital 601 908 1 057 1 494 1 878 2 276 2 833 2 449 2 116 1 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 12 12 12 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 8 15 3 2 1
Utdelning till aktieägare 0 350 156 151 143 128 127 198 250 89
Omsättning 1 29 0 0 0 0 0 295 125 27
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 295 125 27
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 47 19 6 11
Rörelseresultat, EBITDA -31 -53 -66 -69 -68 -124 -171 200 92 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 136,00% 362,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 18,86% 16,68% 25,49%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 156,61% 282,40% 1 796,30%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 135,59% 531,20% 1 703,70%
Soliditet 92,85% 99,89% 99,81% 85,94% 81,10% 82,69% 75,55% 62,94% 66,82% 63,58%
Kassalikviditet 1 397,67% 89 000,00% 49 650,00% 3 455,00% 923,12% 1 663,71% 4 920,00% 278,57% 1 376,92% 1 169,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...