Visa allt om Gustaf Brolin Konsult AB
Visa allt om Gustaf Brolin Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 215 502 974 619 1 140 1 636 935 897 1 294 443
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -94 96 414 -108 63 432 128 138 448 -212
Resultat efter finansnetto -93 111 425 -98 77 424 133 151 439 -214
Årets resultat -93 86 327 -98 53 307 97 114 370 -214
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 276 264 376 560 539 594 238 201 133 0
Omsättningstillgångar 302 598 734 228 578 1 034 696 815 899 242
Tillgångar 578 862 1 109 788 1 117 1 628 934 1 016 1 033 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 481 624 663 636 734 680 373 396 472 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 238 446 152 383 948 561 620 560 141
Skulder och eget kapital 578 862 1 109 788 1 117 1 628 934 1 016 1 033 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 550 360 360 340 243
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 146 280 375 556 0 12 12 12 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 57 101 136 240 279 223 223 221 159
Utdelning till aktieägare 0 50 150 300 0 0 0 120 190 0
Omsättning 215 502 974 619 1 140 1 636 935 897 1 294 443
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 108 251 487 310 570 818 935 897 1 294 443
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 129 201 284 414 440 631 642 633 506
Rörelseresultat, EBITDA -94 96 414 -108 63 432 128 138 448 -212
Nettoomsättningförändring -57,17% -48,46% 57,35% -45,70% -30,32% 74,97% 4,24% -30,68% 192,10% -%
Du Pont-modellen -16,09% 12,76% 38,32% -12,44% 6,89% 26,66% 13,70% 14,76% 44,05% -83,47%
Vinstmarginal -43,26% 21,91% 43,63% -15,83% 6,75% 26,53% 13,69% 16,72% 35,16% -45,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 95,35% 71,71% 29,57% 12,28% 17,11% 5,26% 14,44% 21,74% 26,20% 22,80%
Soliditet 83,22% 72,39% 59,78% 80,71% 65,71% 41,77% 39,94% 38,98% 45,69% 42,15%
Kassalikviditet 311,34% 251,26% 164,57% 150,00% 150,91% 109,07% 124,06% 131,45% 160,54% 171,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...