Visa allt om InterCal Södra Dylta Aktiebolag
Visa allt om InterCal Södra Dylta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 102 0 304 0 784 1 495 1 418 995 1 076 1 106
Övrig omsättning - 7 - 3 3 4 7 37 25 36
Rörelseresultat (EBIT) -113 -202 -277 -473 47 290 461 36 226 138
Resultat efter finansnetto -114 -202 -277 -473 47 290 461 38 227 138
Årets resultat -114 -202 -249 -150 46 125 230 1 96 71
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 10 15 23 8 20 35 84 78
Omsättningstillgångar 115 133 210 381 1 050 1 060 862 483 402 365
Tillgångar 115 138 220 396 1 073 1 069 882 519 486 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -460 -346 -144 105 315 396 391 161 250 217
Obeskattade reserver 0 0 0 28 351 388 298 176 159 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 540 452 344 188 222 17 -27 -11 0 13
Kortfristiga skulder 35 32 20 74 186 267 220 193 78 131
Skulder och eget kapital 115 138 220 396 1 073 1 069 882 519 486 443
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 55 57 76 11 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 43 83 92 50 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 127 120 0 89 64
Omsättning 102 7 304 3 787 1 499 1 425 1 032 1 101 1 142
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 152 - 784 748 709 498 538 553
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 10 26 23 82 96 110 37 189
Rörelseresultat, EBITDA -108 -197 -272 -464 55 298 476 52 243 181
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -47,56% 5,43% 42,51% -7,53% -2,71% -%
Du Pont-modellen -98,26% -% -125,91% -% 4,38% 27,13% 52,27% 7,13% 46,71% 31,15%
Vinstmarginal -110,78% -% -91,12% -% 5,99% 19,40% 32,51% 3,72% 21,10% 12,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 99,34% -% 87,88% 85,48% 91,04% 86,23% 87,36% 93,04%
Rörelsekapital/omsättning 78,43% -% 62,50% -% 110,20% 53,04% 45,28% 29,15% 30,11% 21,16%
Soliditet -400,00% -250,72% -65,45% 31,73% 53,47% 63,79% 68,66% 55,44% 75,00% 62,31%
Kassalikviditet 328,57% 415,62% 1 050,00% 514,86% 564,52% 397,00% 391,82% 250,26% 515,38% 278,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...