Visa allt om Westpart AB
Visa allt om Westpart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 101 825 1 039 330 204 130 4 824 2 275 4 285
Övrig omsättning - - 32 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -148 -70 186 -70 -121 -207 6 18 38
Resultat efter finansnetto -27 -152 -73 184 -71 -121 -205 5 13 23
Årets resultat -27 -152 -73 184 -71 -121 -205 -1 6 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 18 31 48 49 39
Omsättningstillgångar 73 107 184 323 154 70 83 194 2 102 318
Tillgångar 73 107 184 323 161 88 115 243 2 152 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 55 57 100 50 51 52 108 108 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 52 127 223 111 37 63 135 2 043 255
Skulder och eget kapital 73 107 184 323 161 88 115 243 2 152 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 180 60 168
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 1 14 93 54 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 101 857 1 039 330 204 130 4 824 2 275 4 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 101 825 1 039 330 204 130 4 824 2 275 4 285
Personalkostnader per anställd (tkr) - 23 37 18 35 17 54 371 229 437
Rörelseresultat, EBITDA -24 -148 -70 193 -60 -107 -190 24 32 48
Nettoomsättningförändring -94,06% -87,76% -20,60% 214,85% 61,76% 56,92% -97,31% 112,04% -46,91% -%
Du Pont-modellen -32,88% -138,32% -38,04% 57,59% -43,48% -137,50% -178,26% 3,29% 0,88% 10,92%
Vinstmarginal -400,00% -146,53% -8,48% 17,90% -21,21% -59,31% -157,69% 0,17% 0,84% 0,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 42,16% 63,64% 100,00% 56,92% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 866,67% 54,46% 6,91% 9,62% 13,03% 16,18% 15,38% 1,22% 2,59% 1,47%
Soliditet 72,60% 51,40% 30,98% 30,96% 31,06% 57,95% 45,22% 44,44% 5,02% 28,85%
Kassalikviditet 347,62% 205,77% 119,69% 144,84% 138,74% 189,19% 131,75% 143,70% 102,89% 58,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...