Visa allt om Knutssons Transport Örebro AB
Visa allt om Knutssons Transport Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 746 11 087 9 573 8 131 7 154 4 852 2 958 2 682 2 368 2 236
Övrig omsättning 190 2 308 3 - - 15 57 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 096 1 110 840 858 781 553 241 258 158 376
Resultat efter finansnetto 996 1 113 752 1 264 852 508 216 215 127 352
Årets resultat 555 474 324 711 361 242 154 151 138 168
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 947 7 756 5 503 4 304 5 097 2 486 2 227 1 271 1 293 780
Omsättningstillgångar 3 312 2 650 2 098 2 195 1 231 1 227 665 662 715 643
Tillgångar 10 259 10 406 7 601 6 498 6 328 3 714 2 892 1 934 2 008 1 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 557 2 173 1 999 1 825 1 213 852 610 557 445 387
Obeskattade reserver 2 300 2 000 1 500 1 150 700 280 105 105 105 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 100 3 730 1 761 1 407 2 489 1 372 1 465 813 946 293
Kortfristiga skulder 2 302 2 503 2 341 2 117 1 925 1 209 711 459 511 568
Skulder och eget kapital 10 259 10 406 7 601 6 498 6 328 3 714 2 892 1 934 2 008 1 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 424 250 384 275 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 308 3 340 2 874 2 140 1 693 862 411 320 282 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 071 1 009 973 755 614 481 250 237 219 194
Utdelning till aktieägare 1 000 170 300 150 100 0 0 100 40 80
Omsättning 10 936 11 089 9 881 8 134 7 154 4 852 2 973 2 739 2 372 2 236
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 7 6 5 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 194 1 232 1 368 1 355 1 431 1 213 1 479 1 341 1 184 1 118
Personalkostnader per anställd (tkr) 498 499 572 510 498 460 459 480 398 386
Rörelseresultat, EBITDA 2 149 2 074 1 569 1 634 1 320 894 467 458 408 526
Nettoomsättningförändring -3,08% 15,82% 17,73% 13,66% 47,44% 64,03% 10,29% 13,26% 5,90% -%
Du Pont-modellen 11,16% 11,90% 12,04% 21,30% 15,15% 14,97% 8,37% 13,50% 8,12% 26,49%
Vinstmarginal 10,66% 11,17% 9,56% 17,02% 13,41% 11,46% 8,18% 9,73% 6,88% 16,86%
Bruttovinstmarginal 70,43% 69,50% 65,78% 68,53% 65,68% 100,00% 99,12% 99,89% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,40% 1,33% -2,54% 0,96% -9,70% 0,37% -1,56% 7,57% 8,61% 3,35%
Soliditet 42,41% 35,87% 41,69% 41,13% 27,32% 28,50% 23,77% 32,71% 25,93% 36,05%
Kassalikviditet 143,87% 105,87% 89,62% 103,68% 63,95% 101,49% 93,53% 144,23% 139,92% 113,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...