Visa allt om Lundmark & Lundmark Consulting AB
Visa allt om Lundmark & Lundmark Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 422 2 125 1 302 1 948 2 710 2 167 3 208 2 427 2 077 1 402
Övrig omsättning - 20 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 248 -31 -168 604 4 170 206 191 47
Resultat efter finansnetto 81 266 -126 -141 552 -5 165 206 177 37
Årets resultat 63 271 -288 6 289 4 146 129 131 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 439 373 470 362 333 294 215 141 85
Omsättningstillgångar 360 334 218 197 1 211 309 816 715 616 337
Tillgångar 760 773 591 667 1 572 641 1 110 930 756 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 142 -129 309 553 265 511 365 236 117
Obeskattade reserver 0 0 90 0 147 0 15 59 31 43
Avsättningar (tkr) 446 460 422 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 52 0 0 0 0 0 0 42
Kortfristiga skulder 109 171 157 358 872 377 585 506 489 220
Skulder och eget kapital 760 773 591 667 1 572 641 1 110 930 756 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 480 - - 0 - 451 712 593 739 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 445 299 490 420 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 206 248 602 374 325 362 330 236 280 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 250 0 250 0 0 12
Omsättning 1 422 2 145 1 302 1 948 2 710 2 167 3 208 2 427 2 077 1 402
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 422 2 125 1 302 1 948 2 710 2 167 3 208 2 427 2 077 1 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 822 807 967 965 817 873 1 118 910 1 142 815
Rörelseresultat, EBITDA 108 254 -21 -147 621 28 191 222 212 66
Nettoomsättningförändring -33,08% 63,21% -33,16% -28,12% 25,06% -32,45% 32,18% 16,85% 48,15% -%
Du Pont-modellen 12,76% 34,93% -5,25% -20,39% 38,42% 0,62% 15,32% 22,80% 25,26% 11,14%
Vinstmarginal 6,82% 12,71% -2,38% -6,98% 22,29% 0,18% 5,30% 8,74% 9,20% 3,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 71,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,65% 7,67% 4,69% -8,26% 12,51% -3,14% 7,20% 8,61% 6,11% 8,35%
Soliditet 26,97% 18,37% -10,60% 46,33% 42,07% 41,34% 47,01% 43,82% 34,17% 35,06%
Kassalikviditet 330,28% 195,32% 138,85% 55,03% 138,88% 81,96% 139,49% 141,30% 125,97% 153,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...