Visa allt om PerFact AB
Visa allt om PerFact AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -33 -25 -30 -23 -37 -35 -41 -44 -59 -44
Resultat efter finansnetto 967 -25 -32 -24 -38 -40 -50 -68 -107 -109
Årets resultat 967 0 -2 -15 -21 136 0 445 1 166 754
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 156 4 265 4 156 4 156 4 156 4 156 4 156 4 156 4 156 4 156
Omsättningstillgångar 1 131 18 139 142 219 368 585 551 562 392
Tillgångar 5 288 4 283 4 295 4 298 4 375 4 525 4 741 4 708 4 718 4 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 946 1 279 1 578 1 881 1 896 1 917 1 781 1 781 2 086 1 520
Obeskattade reserver 0 0 0 102 1 161 1 506 1 744 1 756 1 534 979
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 149 2 803 0 0 0 0 0 0 0 525
Kortfristiga skulder 192 201 2 717 2 317 1 318 1 102 1 216 1 171 1 098 1 524
Skulder och eget kapital 5 288 4 283 4 295 4 298 4 375 4 525 4 741 4 708 4 718 4 548
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - - 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 - - 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 750 600
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -33 -25 -30 -23 -37 -35 -41 -44 -59 -44
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 36,80% 29,86% 36,74% 45,51% 62,90% 66,89% 64,68% 64,68% 67,62% 48,92%
Kassalikviditet 589,06% 8,96% 5,12% 6,13% 16,62% 33,39% 48,11% 47,05% 51,18% 25,72%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...