Visa allt om BENDENT Aktiebolag
Visa allt om BENDENT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 911 4 019 3 763 3 826 2 851 3 373 3 424 2 876 1 915 2 753
Övrig omsättning 57 69 75 38 42 - 3 2 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 409 66 259 444 -120 238 190 81 6 359
Resultat efter finansnetto 392 55 250 439 -147 230 159 58 -20 343
Årets resultat 337 92 150 240 -5 101 87 17 0 264
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 216 262 14 21 331 211 292 374 200
Omsättningstillgångar 1 331 937 1 190 1 409 710 995 1 351 601 785 746
Tillgångar 1 331 1 153 1 453 1 424 731 1 326 1 563 893 1 159 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 465 229 336 386 146 271 270 183 166 325
Obeskattade reserver 111 151 217 161 50 195 109 70 38 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 63 135 0 0 240 194 266 451 160
Kortfristiga skulder 755 711 765 876 535 621 990 374 504 402
Skulder och eget kapital 1 331 1 153 1 453 1 424 731 1 326 1 563 893 1 159 946
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 25 90 125 70 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 368 486 530 473 222 111 63 40 48 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 88 163 173 136 71 37 38 42 33 49
Utdelning till aktieägare 300 100 200 200 0 120 100 0 0 0
Omsättning 3 968 4 088 3 838 3 864 2 893 3 373 3 427 2 878 1 919 2 753
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 956 2 010 1 882 1 913 1 426 1 687 1 712 1 438 958 1 377
Personalkostnader per anställd (tkr) 253 338 369 319 182 128 127 141 85 108
Rörelseresultat, EBITDA 411 112 292 451 -108 268 271 163 32 421
Nettoomsättningförändring -2,69% 6,80% -1,65% 34,20% -15,48% -1,49% 19,05% 50,18% -30,44% -%
Du Pont-modellen 30,80% 5,72% 17,83% 31,32% -16,42% 18,33% 12,16% 9,74% 0,69% 38,69%
Vinstmarginal 10,48% 1,64% 6,88% 11,66% -4,21% 7,20% 5,55% 3,03% 0,42% 13,29%
Bruttovinstmarginal 46,87% 42,60% 53,63% 52,35% 50,79% 52,98% 46,14% 44,40% 47,15% 46,20%
Rörelsekapital/omsättning 14,73% 5,62% 11,29% 13,93% 6,14% 11,09% 10,54% 7,89% 14,67% 12,50%
Soliditet 41,44% 30,08% 34,77% 35,44% 25,01% 31,28% 22,41% 26,14% 16,68% 38,77%
Kassalikviditet 168,74% 123,21% 144,31% 137,21% 87,10% 128,66% 100,00% 29,14% 106,35% 150,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...