Visa allt om Wahlberg Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 522 937 1 043 1 401 1 286 973 1 466 1 871 1 664 1 738
Övrig omsättning - 10 2 - - 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 145 144 289 229 -162 -96 139 34 -7
Resultat efter finansnetto -15 68 74 208 151 -255 -204 43 -50 -68
Årets resultat 1 30 74 208 151 -255 -204 43 -47 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 348 1 423 1 318 1 398 1 446 1 549 1 654 1 684 1 704 1 726
Omsättningstillgångar 141 181 84 374 204 124 176 381 289 328
Tillgångar 1 489 1 604 1 402 1 772 1 650 1 673 1 830 2 065 1 994 2 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 236 206 332 254 103 128 232 188 235
Obeskattade reserver 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 004 1 063 995 1 075 1 090 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
Kortfristiga skulder 226 268 201 365 306 470 602 734 705 719
Skulder och eget kapital 1 489 1 604 1 402 1 772 1 650 1 673 1 830 2 065 1 994 2 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 181 146 335 517 412 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 160 91 132 211 14 28 29 21 22 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 70 44 49 55 56 71 125 196 177 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 522 947 1 045 1 401 1 286 982 1 466 1 871 1 664 1 738
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 469 522 467 429 324 489 624 555 579
Personalkostnader per anställd (tkr) 127 68 92 90 86 85 169 257 208 165
Rörelseresultat, EBITDA 108 235 242 396 332 -57 9 231 111 28
Nettoomsättningförändring 62,43% -10,16% -25,55% 8,94% 32,17% -33,63% -21,65% 12,44% -4,26% -%
Du Pont-modellen 2,22% 9,04% 10,41% 16,31% 13,88% -9,68% -5,19% 6,92% 1,76% -0,34%
Vinstmarginal 2,17% 15,47% 14,00% 20,63% 17,81% -16,65% -6,48% 7,64% 2,10% -0,40%
Bruttovinstmarginal 62,29% 80,90% 79,67% 84,15% 82,43% 79,55% 85,81% 90,49% 93,09% 94,48%
Rörelsekapital/omsättning -5,58% -9,28% -11,22% 0,64% -7,93% -35,56% -29,06% -18,87% -25,00% -22,50%
Soliditet 17,02% 16,51% 14,69% 18,74% 15,39% 6,16% 6,99% 11,23% 9,43% 11,44%
Kassalikviditet 62,39% 67,54% 41,79% 102,47% 66,67% 26,38% 29,24% 51,91% 40,99% 45,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...