Visa allt om Wahlberg Development AB
Visa allt om Wahlberg Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 988 1 522 937 1 043 1 401 1 286 973 1 466 1 871 1 664
Övrig omsättning - - 10 2 - - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 33 145 144 289 229 -162 -96 139 34
Resultat efter finansnetto 53 -15 68 74 208 151 -255 -204 43 -50
Årets resultat 7 1 30 74 208 151 -255 -204 43 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 273 1 348 1 423 1 318 1 398 1 446 1 549 1 654 1 684 1 704
Omsättningstillgångar 458 141 181 84 374 204 124 176 381 289
Tillgångar 1 730 1 489 1 604 1 402 1 772 1 650 1 673 1 830 2 065 1 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 237 236 206 332 254 103 128 232 188
Obeskattade reserver 65 21 37 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 938 1 004 1 063 995 1 075 1 090 1 100 1 100 1 100 1 100
Kortfristiga skulder 483 226 268 201 365 306 470 602 734 705
Skulder och eget kapital 1 730 1 489 1 604 1 402 1 772 1 650 1 673 1 830 2 065 1 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 181 146 335 517 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 235 160 91 132 211 14 28 29 21 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 70 44 49 55 56 71 125 196 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 988 1 522 947 1 045 1 401 1 286 982 1 466 1 871 1 664
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 494 761 469 522 467 429 324 489 624 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 127 68 92 90 86 85 169 257 208
Rörelseresultat, EBITDA 170 108 235 242 396 332 -57 9 231 111
Nettoomsättningförändring 96,32% 62,43% -10,16% -25,55% 8,94% 32,17% -33,63% -21,65% 12,44% -%
Du Pont-modellen 5,49% 2,22% 9,04% 10,41% 16,31% 13,88% -9,68% -5,19% 6,92% 1,76%
Vinstmarginal 3,18% 2,17% 15,47% 14,00% 20,63% 17,81% -16,65% -6,48% 7,64% 2,10%
Bruttovinstmarginal 37,85% 62,29% 80,90% 79,67% 84,15% 82,43% 79,55% 85,81% 90,49% 93,09%
Rörelsekapital/omsättning -0,84% -5,58% -9,28% -11,22% 0,64% -7,93% -35,56% -29,06% -18,87% -25,00%
Soliditet 17,03% 17,02% 16,51% 14,69% 18,74% 15,39% 6,16% 6,99% 11,23% 9,43%
Kassalikviditet 94,82% 62,39% 67,54% 41,79% 102,47% 66,67% 26,38% 29,24% 51,91% 40,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...