Visa allt om Politigruppen AB
Visa allt om Politigruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 54 127 153 105 126 0 0 0 109 1 319
Övrig omsättning - 16 - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -6 57 37 3 57 -28 -97 -94 -25 37
Resultat efter finansnetto -6 56 33 3 57 -32 -102 -101 -33 26
Årets resultat -6 56 33 3 57 -32 -102 -101 -33 26
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 14 29 43 58 127 151 198
Omsättningstillgångar 82 146 130 49 12 9 12 8 11 257
Tillgångar 82 146 130 63 41 52 69 135 163 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 73 16 -17 -20 -77 -45 -36 65 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 77 131 0 10
Kortfristiga skulder 15 73 113 80 61 129 37 40 97 346
Skulder och eget kapital 82 146 130 63 41 52 69 135 163 454
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 50 0 - 0 0 0 0 0 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 0 62 45 0 0 0 0 9 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 16 19 15 0 0 0 0 2 194
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 143 153 105 126 0 0 0 109 1 320
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 54 127 - 105 - - - - - 440
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 66 - 60 - - - - - 287
Rörelseresultat, EBITDA -6 57 51 17 71 -14 -83 -69 0 69
Nettoomsättningförändring -57,48% -16,99% 45,71% -16,67% -% -% -% -100,00% -91,74% -%
Du Pont-modellen -7,32% 39,04% 28,46% 4,76% 139,02% -% -% -% -15,34% 8,15%
Vinstmarginal -11,11% 44,88% 24,18% 2,86% 45,24% -% -% -% -22,94% 2,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 88,98% 92,81% 75,24% 76,98% -% -% -% 26,61% 83,24%
Rörelsekapital/omsättning 124,07% 57,48% 11,11% -29,52% -38,89% -% -% -% -78,90% -6,75%
Soliditet 81,71% 50,00% 12,31% -26,98% -48,78% -148,08% -65,22% -26,67% 39,88% 21,59%
Kassalikviditet 546,67% 200,00% 115,04% 61,25% 19,67% 6,98% 32,43% 20,00% 11,34% 74,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...