Visa allt om Löth Advokatbyrå AB
Visa allt om Löth Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 409 1 260 637 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -59 -644 -968 -719 -974 -712 -1 270 -1 123 -984
Resultat efter finansnetto -124 -65 526 290 242 388 150 164 84 140
Årets resultat -66 2 306 208 174 281 106 112 53 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 65 171 844 740 1 025 573 1 118 877 796
Omsättningstillgångar 498 591 1 041 74 0 112 42 58 30 0
Tillgångar 557 657 1 212 918 740 1 138 614 1 176 907 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 196 434 348 340 417 255 245 223 260
Obeskattade reserver 0 58 135 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 174 59 0 0 24 0 143 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 344 644 570 377 722 215 931 684 536
Skulder och eget kapital 557 657 1 212 918 740 1 138 614 1 176 907 796
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 395 630 410 847 740 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 420 - -
Löner till övriga anställda 615 410 593 565 0 300 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 357 309 383 360 269 294 228 366 327 275
Utdelning till aktieägare 0 0 240 220 200 250 120 96 90 90
Omsättning 1 410 1 260 637 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 409 1 260 637 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 012 753 993 934 664 924 644 1 219 1 074 920
Rörelseresultat, EBITDA -109 -59 -644 -968 -719 -971 -709 -1 268 -1 120 -981
Nettoomsättningförändring 11,83% 97,80% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -19,39% -8,98% 43,89% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -7,67% -4,68% 83,52% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 96,95% 97,22% 92,94% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 17,39% 19,60% 62,32% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 23,34% 36,72% 44,50% 37,91% 45,95% 36,64% 41,53% 20,83% 24,59% 32,66%
Kassalikviditet 196,84% 171,80% 161,65% 12,98% 0,00% 15,51% 19,53% 6,23% 4,39% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...