Visa allt om Cire Tunk Invest AB
Visa allt om Cire Tunk Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -15 -14 -15 -16 -15 -19 -30 -16 -27
Resultat efter finansnetto -15 -15 -14 -15 -16 -15 -19 18 49 66
Årets resultat -15 -15 -14 -15 -16 -15 -19 18 70 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
Omsättningstillgångar 25 21 17 14 10 10 20 14 14 10
Tillgångar 765 761 757 754 750 750 760 754 754 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 588 603 618 632 647 664 678 697 679 608
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 158 139 122 103 87 82 57 76 142
Skulder och eget kapital 765 761 757 754 750 750 760 754 754 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 -15 -14 -15 -16 -15 -19 -30 -16 -27
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 76,86% 79,24% 81,64% 83,82% 86,27% 88,53% 89,21% 92,44% 90,05% 81,07%
Kassalikviditet 14,12% 13,29% 12,23% 11,48% 9,71% 11,49% 24,39% 24,56% 18,42% 7,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...