Visa allt om Hälsokompaniet i Arvika AB
Visa allt om Hälsokompaniet i Arvika AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 868 7 282 7 276 7 283 8 063 7 184 7 307 7 519 7 298 5 108
Övrig omsättning 165 1 002 463 334 137 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 125 277 -194 230 -117 214 -133 40 2
Resultat efter finansnetto 223 107 266 -205 190 -141 184 -174 1 -22
Årets resultat 95 90 233 -205 175 -141 182 -174 1 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 478 340 361 374 239 344 516 690 857
Omsättningstillgångar 786 1 032 885 449 914 1 024 901 826 848 880
Tillgångar 1 132 1 510 1 225 810 1 288 1 263 1 245 1 343 1 538 1 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 222 133 -100 106 -69 72 -111 63 62
Obeskattade reserver 75 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 84 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 162 105 8 38 25 68 112 200 0
Kortfristiga skulder 697 1 101 968 903 1 145 1 307 1 105 1 341 1 275 1 674
Skulder och eget kapital 1 132 1 510 1 225 810 1 288 1 263 1 245 1 343 1 538 1 736
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 569 749 873 859 758
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 463 2 629 2 395 2 186 2 381 1 239 1 054 1 243 1 119 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 898 898 808 768 819 636 617 808 717 489
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 033 8 284 7 739 7 617 8 200 7 184 7 307 7 519 7 298 5 108
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 6 7 5 6 7 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 124 910 910 1 214 1 152 1 437 1 218 1 074 1 043 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 470 441 551 493 512 427 442 418 413
Rörelseresultat, EBITDA 412 325 436 -51 402 132 462 100 262 149
Nettoomsättningförändring 8,05% 0,08% -0,10% -9,67% 12,24% -1,68% -2,82% 3,03% 42,87% -%
Du Pont-modellen 21,29% 8,34% 22,61% -23,95% 17,86% -9,26% 17,43% -9,83% 2,60% 0,12%
Vinstmarginal 3,06% 1,73% 3,81% -2,66% 2,85% -1,63% 2,97% -1,76% 0,55% 0,04%
Bruttovinstmarginal 91,61% 90,70% 92,29% 91,10% 92,87% 91,12% 92,42% 92,94% 91,48% 93,03%
Rörelsekapital/omsättning 1,13% -0,95% -1,14% -6,23% -2,86% -3,94% -2,79% -6,85% -5,85% -15,54%
Soliditet 24,34% 14,70% 12,13% -12,35% 8,23% -5,46% 5,78% -8,27% 4,10% 3,57%
Kassalikviditet 96,56% 85,83% 71,69% 35,22% 67,77% 55,32% 53,67% 39,75% 42,82% 36,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...