Visa allt om Städarkitekten PP Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 211 893 786 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 24 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 640 9 395 -3 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 641 11 395 -3 0 0 0 1 3 4
Årets resultat 374 84 232 -3 0 0 0 1 2 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 771 506 626 54 57 106 106 107 107 104
Tillgångar 771 506 626 54 57 106 106 107 107 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 369 285 53 56 106 106 106 105 103
Obeskattade reserver 160 0 98 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 118 137 243 1 1 0 0 1 2 1
Skulder och eget kapital 771 506 626 54 57 106 106 107 107 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 464 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 203 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 146 64 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 0 6 0 0 0 0
Omsättning 1 235 893 786 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 893 786 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 658 316 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 640 9 395 -3 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring 35,61% 13,61% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 83,14% 2,17% 63,10% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 52,93% 1,23% 50,25% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 53,92% 41,32% 48,73% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 80,13% 72,92% 57,74% 98,15% 98,25% 100,00% 100,00% 99,07% 98,13% 99,04%
Kassalikviditet 653,39% 369,34% 257,61% 5 400,00% 5 700,00% -% -% 10 700,00% 5 350,00% 10 400,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...