Visa allt om Städarkitekten PP Konsult AB
Visa allt om Städarkitekten PP Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 094 1 211 893 786 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 24 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 640 9 395 -3 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 641 11 395 -3 0 0 0 1 3
Årets resultat 1 374 84 232 -3 0 0 0 1 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 962 771 506 626 54 57 106 106 107 107
Tillgångar 962 771 506 626 54 57 106 106 107 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 493 369 285 53 56 106 106 106 105
Obeskattade reserver 160 160 0 98 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 307 118 137 243 1 1 0 0 1 2
Skulder och eget kapital 962 771 506 626 54 57 106 106 107 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 464 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 203 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 146 64 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 280 0 250 0 0 0 6 0 0 0
Omsättning 1 094 1 235 893 786 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 893 786 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 658 316 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 640 9 395 -3 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -9,66% 35,61% 13,61% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,21% 83,14% 2,17% 63,10% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,18% 52,93% 1,23% 50,25% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 59,87% 53,92% 41,32% 48,73% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 64,32% 80,13% 72,92% 57,74% 98,15% 98,25% 100,00% 100,00% 99,07% 98,13%
Kassalikviditet 313,36% 653,39% 369,34% 257,61% 5 400,00% 5 700,00% -% -% 10 700,00% 5 350,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...