Visa allt om JSS Bil AB
Visa allt om JSS Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 22 769 18 962 13 971 18 591 20 701 25 818
Övrig omsättning - - - 22 229 244 94 154 166 275
Rörelseresultat (EBIT) -4 -2 -15 -16 568 141 -63 80 648 1 768
Resultat efter finansnetto -4 -2 -6 -13 609 142 -85 160 678 1 740
Årets resultat -4 0 -26 250 503 181 182 55 334 920
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 29 39 55 73 101 128
Omsättningstillgångar 849 853 1 747 1 752 2 938 5 597 7 289 6 040 7 367 6 000
Tillgångar 849 853 1 747 1 752 2 967 5 636 7 345 6 114 7 468 6 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 852 852 878 628 3 425 3 244 3 534 3 479 3 152
Obeskattade reserver 0 0 0 800 1 137 1 224 1 342 1 689 1 632 1 445
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 530 501 470
Kortfristiga skulder 1 1 895 74 1 202 987 2 759 361 1 856 1 061
Skulder och eget kapital 849 853 1 747 1 752 2 967 5 636 7 345 6 114 7 468 6 128
Löner & utdelning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 324 306 305 308 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 659 351 240 240 245 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 280 286 242 247 233 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 316 0 471 0 7
Omsättning 0 0 0 22 22 998 19 206 14 065 18 745 20 867 26 093
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 11 385 6 321 6 986 9 296 10 351 12 909
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 462 304 401 417 405 360
Rörelseresultat, EBITDA -4 -2 -15 -16 576 157 -45 107 675 1 787
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 20,08% 35,72% -24,85% -10,19% -19,82% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 20,76% 2,64% -0,68% 3,19% 9,57% 29,03%
Vinstmarginal -% -% -% -% 2,71% 0,79% -0,36% 1,05% 3,45% 6,89%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 11,15% 13,52% 11,80% 13,72% 14,79%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 7,62% 24,31% 32,42% 30,55% 26,62% 19,13%
Soliditet 99,88% 99,88% 48,77% 83,77% 49,41% 76,78% 57,63% 77,69% 62,32% 68,41%
Kassalikviditet 84 900,00% 85 300,00% 195,20% 2 367,57% 43,34% 356,53% 177,42% 1 300,28% 193,27% 312,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...